UPMPulp
  • Sellu
  • Koulutuksella kohti vahvempaa yhteisöä Uruguayssa
Artikkeli | 05/22/2020 11:38:55 | 6 min Lukuaika

Koulutuksella kohti vahvempaa yhteisöä Uruguayssa

Jorge Ashby ja Ernesto De Los Santos suhtautuvat koulutukseen intohimoisesti. Silloin, kun kaksikko ei työskentele UPM:n Fray Bentosin sellutehtaalla, heidät voi tavata opettamasta läheisessä yliopistossa tai lukiossa. He jakavat omia kokemuksiaan työelämästä paikallisille opiskelijoille. Samalla he osallistuvat Uruguayn seuraavan työntekijäsukupolven kouluttamiseen.

Aloitettuaan toimintansa vuonna 2007 UPM:n Fray Bentosin sellutehdas on paitsi ottanut paikkansa osana paikallista yhteisöä myös myötävaikuttanut sen sosiaaliseen ja taloudelliseen murrokseen.

Paikallisviranomaiset ovat arvioineet, että yksin Rio Negron hallintoalueelle on syntynyt tehtaan vanavedessä 70 uutta yritystä. Ulkopuolisten tutkimusyhtiöiden tekemien vaikutusarviointien mukaan tehdas yhdessä puuviljelmien sekä puunhankinta -ja logistiikkatoimintojen kanssa on luonut Uruguayhin yhteensä 7 000 työpaikkaa, ja se tuottaa vuosittain 180 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä palkkatuloja.

Näiden merkittävien taloudellisten vaikutusten lisäksi UPM tuottaa yhteisölle myös vaikeammin mitattavaa aineetonta hyvää: alueelle on nimittäin alkanut virrata korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka ovat jättäneet pysyvän jäljen paikalliseen koulutusjärjestelmään.

utec-university-fray-bentos-02_web.jpg

Opinpolkua raivaamassa

Vuonna 2015 UPM oli mukana rahoittamassa Uruguayn teknillisen yliopiston, UTEC:n, kampuksen perustamista Fray Bentosiin. Hankkeen toteutumisen mahdollistivat pääasiassa kaupunkiin muualta saapuneet ammattilaiset, joiden joukosta voitiin värvätä oppilaitoksen ensimmäiset opettajat.

Heihin kuului Andritz-yhtiön sähköinsinööri Jorge Ashby, joka työskentelee teknisten laitteistojen kunnossapidossa UPM:n Fray Bentosin tehtaalla.

”Kun ensimmäinen vuosikurssi aloitti UTEC:ssä vuonna 2015, suurin osa tuolloisista opettajista työskenteli sellutehtaassa joko UPM:llä tai jossakin tehdasalueella toimivista alihankkijayhtiöistä”, hän kertoo. ”UPM:llä oli siis hyvin merkittävä rooli yliopistohankkeessa.”

Ashby halusi opettaa juuri Uruguayn sisäosissa sijaitsevassa yliopistossa osittain oman taustansa vuoksi. Hän muutti 18-vuotiaana opintojen perässä Uruguayn pääkaupunkiin Montevideoon, sillä vaihtoehtoja akateemisesta urasta kiinnostuneille ei juuri ollut tarjolla.

”Kun UTEC-aloite käynnistyi, kiinnostuin siitä heti. Yliopiston perustaminen sisämaahan oli mielestäni erittäin innostava ajatus”, Ashby kuvailee. ”Aloite oli erinomainen. Pidän opettamisesta, ja vaikka siihen liittyy paljon haasteita, se motivoi minua valtavasti.”

Peopl sitting in a row_web.jpg

UPM Säätiö tuo opiskelijoiden ulottuville sellaisia koulutusmahdollisuuksia, joihin heillä ei muutoin olisi pääsyä. Kuva: Ernesto De Los Santos, Fundación UPM

Positiivinen pyöröovi-ilmiö

Parhaillaan Ashby toimii opettajana kahdesti viikossa järjestettävällä kurssilla. Oppimateriaalien ohella hän pyrkii sisällyttämään opetukseen tosielämän pulmatilanteita, joihin hän on törmännyt työssään sellutehtaalla.

”Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat työmaailmaan jo opiskeluvaiheessa, jolloin heillä on paremmat valmiudet siirtyessään työelämään”, Ashby perustelee. Lisäksi hän pitää UPM:n korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia malliesimerkkinä toimintakulttuurista, johon hän toivoo omien opiskelijoidensa pyrkivän.

”Paikallisten opiskelijoiden kannalta yhteydet UPM:ään ovat elintärkeässä roolissa, sillä sisämaassa tasokkaita urapolkuja on tarjolla hyvin vähän”, Ashby toteaa. ”Täällä he voivat opiskella sillä oletuksella, että valmistuttuaan heillä on mahdollisuus työskennellä lähellä kotiseutuaan ja perhettään.”

Tulevan työvoiman kouluttamisen lisäksi lähietäisyydellä sijaitseva yliopisto tarjoaa myös jo yhtiössä työskentelevälle henkilöstölle arvokkaan mahdollisuuden jatko-opintoihin.

”Monet tehtaan operaattoreista suorittavat parhaillaan mekatroniikan opintoja Fray Bentosissa”, Ashby kertoo. ”UTEC:n kätevästä sijainnista on ollut hyötyä myös minulle, sillä sen ansiosta olen voinut aloittaa maisteriopinnot. Muussa tapauksessa se olisi ollut mahdotonta.”

Tiede tutuksi toisella asteella

UPM:n osaajien vaikutus paikalliseen koulutusjärjestelmään ei kuitenkaan rajoitu teknilliseen yliopistoon. Sellutehtaalla työskentelevät ammattilaiset nimittäin opettavat myös alueen yläkouluissa ja lukioissa innostaen nuoria tieteen ja tekniikan pariin jo varhaisemmassa vaiheessa.

Yksi heistä on farmaseuttinen kemisti Ernesto De Los Santos, joka vastaa tehtaan käyttämän raaka-aineen sekä tuotantoprosessien kehittämisestä UPM:n tutkimus- ja kehitysosastolla. Opettamaan hän ryhtyi vuonna 2015.

”Opettaminen oli minulle mieluinen tehtävä”, De Los Santos kertoo. ”Osallistuin jopa erityiseen koulutusohjelmaan oppiakseni erilaisia pedagogisia ja didaktisia tekniikoita.”

Hän kertoo oppilaiden hyötyvän UPM:n läsnäolosta muun muassa siten, että heillä on pääsy yhtiön huipputason laboratorioihin.

”Harjoittelemalla ensin koulun ja sitten UPM:n laboratorioissa oppilaat saavat laajan käsityksen eri teknologioista”, hän toteaa.

Opetustoiminta ei ainoastaan tarjoa tuntumaa alan uusimpaan teknologiaan, vaan osalle oppilaista se on toiminut kimmokkeena yliopisto-opinnoille ja haaveelle palata tuttuun laboratorioon UPM:n työntekijänä.

Students and teachers in the classroom_web.jpg

Sellutehtaassa työskentelevät asiantuntijat innostavat nuoria tieteen ja tekniikan pariin jo varhaisessa vaiheessa opettamalla paikallisissa yläkouluissa ja lukioissa.Kuva: Ernesto De Los Santos, Fundación UPM

Uudenlaista yhteisöä luomassa

UPM:n läsnäolo Fray Bentosissa on antanut näille sukupolville korvaamattoman mahdollisuuden paitsi jäädä kotiseudulleen sisämaahan myös opiskella ja päätyä hyväpalkkaisiin töihin.

”Yliopistokoulutuksen hajauttamisen ansiosta sisämaassa asuvien vaihtoehdot ovat lisääntyneet”, sanoo De Los Santos. ”Mahdollisuudet opiskella kotikaupungissa tai sen lähellä ovat parantuneet, ja opintojen kustannukset ovat laskeneet.”

Taloudellisen vaurastumisen lisäksi kaupungin henkinen pääoma on saanut lisäväriä ja osaamisen valuminen Montevideoon on hidastunut.

”Fray Bentosin kaupungin kannalta on hienoa, että UTEC kasvaa ja kehittyy käsi kädessä UPM:n kanssa”, Ashby toteaa. ”Fray Bentosista on tulossa yliopistokaupunki, ja sinne saapuu koko ajan enemmän ihmisiä. Kaupunki on vahvistunut yhteisönä, mikä tukee koko alueen kasvua.”

 

Teksti: Daniel Dawson