UPMPulp
  • Sellu
  • Sellun hinta nyt ja tulevaisuudessa
Artikkeli | 12/09/2020 08:17:03 | 4 min Lukuaika

Sellun hinta nyt ja tulevaisuudessa

Sellufutuureilla käydään kauppaa nyt kahdessa pörssissä. Futuurit tarjoavat yhtiöille suojaa sellun hinnanmuutosten tuomilta riskeiltä ja parantavat niiden mahdollisuuksia ennustaa kaupan kehitystä.

Ennakointi edesauttaa liiketoimintaa. Suunnitelmia helpottaisi, jos tietäisi esimerkiksi, paljonko tehtaan kuluttama sähkö maksaa ja paljonko Japanin kaupat tuottavat ensi kuussa. Koska sähkön hinta ja euron ja jenin kurssi voivat muuttua, suunnitelmiin liittyy epävarmuutta. Tältä epävarmuudelta voi kuitenkin suojautua.

”Suojatoimenpiteillä yhtiöt pyrkivät parantamaan ennakointimahdollisuuksiaan, vähentämään volatiliteettia ja lieventämään odottamattomia riskejä”, selittää Timo Javanainen, UPM Energyn suojaus- ja rahoitusvälineistä vastaava johtaja.

Suojatoimenpiteiden avulla pysytään budjetissa, ajoitetaan kauppoja, varmistetaan voittoja ja estetään tappioita. Ilmiö ei suinkaan ole uusi; jo antiikin Roomassa vähennettiin liiketoiminnan riskejä vastaavilla suojamenetelmillä kuin nykyään.

Riskeiltä voi suojautua monin tavoin, mutta yksi suosituimmista menetelmistä on futuurit. Ne ovat sopimuksia, jotka sitovat ostajan ostamaan ja myyjän myymään kohde-etuuden tiettynä hetkenä tiettyyn hintaan. Niihin voi kuulua fyysisen tuotteen toimittaminen, tai ne voidaan selvittää rahallisesti indeksin mukaan. Standardoituja futuureja ostetaan ja myydään pörsseissä aivan kuten muitakin rahoitusvälineitä.

”UPM on käyttänyt hyödykefutuureja aktiivisesti jo noin 20 vuoden ajan”, Javanainen jatkaa. ”Suojaudumme esimerkiksi sähkön hinnan muutoksilta futuurien avulla, koska tuotamme ja kulutamme paljon energiaa.”

Pulp transport_Pietarsaari_web.jpg

Sellupaalit lähdössä maailmalle Pietarsaaren satamasta.

Sellufutuurit pörsseissä

Hyödykefutuurit ovat yksi suosituimmista futuurien tyypeistä. Elintarvikeyhtiöt voivat käyttää futuureja esimerkiksi tarvitsemansa vehnän ja maissin hinnan varmistamiseen. Vastaavasti valmistavassa teollisuudessa voidaan sopia raaka-aineina käytettävien metallien hinnoista futuurien avulla. Sellufutuurit ovat kuitenkin uusi tuote rahoitusmarkkinoilla.

”Sellufutuureja on yritetty lanseerata aiemminkin, mutta ne eivät saaneet tuulta alleen, koska kiinnostus niitä kohtaan oli vaisua. Jos yhtiö on halunnut suojautua sellun hinnanmuutoksilta, on täytynyt turvautua OTC-markkinoihin, joilla ei ole varmuutta siitä, kenen puolesta kauppaa käydään ja millaisilla voittomarginaaleilla”, kertoo Sauli Järvenpää, joka vastaa UPM Biorefiningin kuituliiketoimintojen ennusteista ja analytiikasta. ”Hiljattain sellufutuureilla on kuitenkin voinut käydä kauppaa kahdessa pörssissä.”

Norjalainen NOREXECO-pörssi alkoi tarjota sellu- ja paperifutuureja vuonna 2015. Niiden kauppa ei kuitenkaan vielä ole vilkasta, sillä kiinnostus NOREXECOa kohtaan on vasta kasvamassa. Muutama vuosi myöhemmin Shanghai Futures Exchange -pörssissä (SHFE) alettiin kaupata havupuusellufutuureja.

”Yksityiset sijoittajat ovat tarttuneet SHFE:n juanmääräisten sellufutuurien paikallisiin markkinoihin innokkaasti, minkä seurauksena markkinat ovat äärimmäisen likvidit”, Järvenpää sanoo. ”Tärkein ero NOREXECOn futuureihin on siinä, että SHFE:n futuurit koskevat sellun fyysistä toimitusta.”

Nyt nämä kaksi pörssiä ovat alkaneet tehdä yhteistyötä. NOREXECOssa on tarjolla rahoitusfutuureja, jotka selvitetään SHFE:n futuurien fyysisen toimituksen suoritushinnan perusteella. Tämän vuoksi myös muut kuin kiinalaiset tahot voivat nyt suojautua sellun hinnanmuutoksilta fyysisen katteen turvin sitoutumatta kuitenkaan sellun fyysiseen toimitukseen.

Uusia yhteistyömahdollisuuksia

Sellun hinta voi vaihdella runsaasti. Esimerkiksi Fastmarkets RISIn indeksin mukaan sellun hinta loikkasi noin 57 prosenttia taantuman loputtua vuonna 2009. Vuonna 2019 nähtiin päinvastaista kehitystä, kun hinta laski lähes 30 prosenttia. Hinnan jyrkät muutokset voivat aiheuttaa päänvaivaa sellua ostaville yhtiöille. Kun vähittäismyyjät tarvitsevat kiinteää hintaa esimerkiksi kuluttajakampanjaa varten, erikois- tai pehmopaperin tuottajat voivat jäädä vaihtelevien markkinahintojen armoille.

”Futuurien avulla yritykset voivat sopia esimerkiksi kuuden tai yhdeksän kuukauden päästä myytävän paperin hinnasta etukäteen”, Järvenpää selittää. ”Nyt asiakkaillemme tarjoutuu mahdollisuus hyötyä katteiden ennakoinnista.”

Järvenpää ja Javanainen toivovat, että alan toimijat tutustuvat huolella sellufutuurien tarjoamiin mahdollisuuksiin. He kannustavat UPM:n asiakkaita ottamaan yhteyttä, jos niillä on kiinnostusta suojautua riskeiltä sellufutuurien avulla.

”Olemme valmiita oppimaan uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa”, Järvenpää sanoo. ”Vuoropuhelu auttaa meitä hallitsemaan hintaan liittyviä epävarmuuksia ja luomaan arvoa yhdessä.”

 

Teksti: David Cord

Pääkuva: Nicholas Cappello - Unplash 

 

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa
Artikkeli | 07/01/2022 08:05:30 | 4 min

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa

Lue lisää
Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen
Blogi | 06/16/2022 13:08:42 | 6 min

Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen

Lue lisää
Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen
Artikkeli | 06/21/2022 10:09:40 | 4 min

Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen

Lue lisää