UPMPulp
  • Sellu
  • Kiertotalous kunniaan
Artikkeli | 06/24/2020 07:15:25

Kiertotalous kunniaan

Euroopan unionin kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet, sen Circular Economy 2.0 hanke ja taistelu muovia vastaan ovat antaneet sellu- ja paperiteollisuudelle ainutkertaisen maailmanlaajuisen vaikutusmahdollisuuden. Siksi alan toimijat käynnistivät 4evergreen-yhteistyöhankkeen.

4evergreen-allianssin myötä sellu- ja paperiteollisuuden toimijat tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Kuitupohjaisten pakkausten parissa työskentelevät yritykset ja organisaatiot eivät vielä koskaan ole yhdistäneet voimiaan yhteisen hyvän nimissä samassa mittakaavassa.

Allianssin perustamiseen johtaneet tapahtumat käynnistyivät runsas vuosi sitten, kun useita suurten brändien omistajia lähestyi Euroopan paperiteollisuusjärjestön (CEPI) pääjohtaja Jori Ringmania.

"Monen suuren elintarvike- ja juomabrändin edustajat ilmaisivat olevansa huolissaan EU:n muovin vastaisista toimista. He halusivat tietää, miten lakimuutokset vaikuttavat heidän yrityksiinsä. Tuolloin en osannut vastata kysymyksiin", Ringman muistelee.

Jori_RIngman_7382_web.jpg

Jori Ringman, Euroopan paperiteollisuusjärjestön (CEPI) pääjohtaja. 

Laajalti käytössä olevat kuitupohjaiset pakkaukset valmistetaan lähes kokonaan sellusta. Muovia käytetään kuitenkin esimerkiksi käyttökokemusta parantavissa suojakerroksissa.

Maaliskuussa 2019 Euroopan parlamentissa hyväksyttiin laki, jolla kielletään kertakäyttöiset muovituotteet jäsenvaltioissa vuoteen 2021 mennessä. Laki koskee esimerkiksi kertakäyttöisiä aterimia, lautasia, pillejä ja pumpulipuikkoja, ja se on osa taistelua aina vain pahenevaa muovisaasteongelmaa vastaan.

Miten tätä kertakäyttömuovidirektiiviksi kutsuttua lakia sitten sovelletaan pakkauksiin, jotka sisältävät muovia? Kielletäänkö pahviset kahvimukitkin pian?

"Lain selkeämmälle tulkinnalle ja tiedolle konkreettisista jatkotoimista oli selkeää tarvetta. Siksi järjestimme kolme työpajaa, joissa oli mukana monenlaisia pakkausalan toimijoita", Ringman kertoo. "Yllätyksekseni osallistujat mieltyivät laajamittaiseen yhteistyöhön niin kovasti, että he pyysivät paperiteollisuusjärjestöä järjestämään pidemmän aikavälin ohjelman, joka tukisi kuitupohjaisten pakkausten myötävaikutusta kestävään ja kiertotalouteen." Näin syntyi 4evergreen-allianssi.  

Valmiina reagoimaan

Allianssi tuo yhteen toimijoita kaikkialta kuitupohjaisten pakkausten arvoketjusta. Joukossa on sellun, paperin ja pahvin tuottajia, pakkausjalostajia, brändinomistajia, jälleenmyyjiä, teknologia- ja materiaalitoimittajia sekä jätteen lajittelijoita ja kerääjiä. Erityisen ainutlaatuinen allianssi on siksi, että useimmat osallistujista eivät ole Euroopan paperiteollisuusjärjestön jäseniä.

"Nyt meillä on mahdollisuus tarkastella pakkausten koko elinkaarta. Meidän täytyy sekä kehittää uusia, innovatiivisia tuotteita että esittää muutoksia järjestelmiin. Eurooppa on monikulttuurinen ja -kielinen ympäristö, jossa yksikään yritys ei pysty yksinään toteuttamaan uutta pakkaus- tai kierrätysjärjestelmää", Jori Ringman toteaa.

4evergreen sai alkunsa tammikuussa 2020, eikä ajoitus olisi voinut olla parempi. Vain pari viikkoa aiemmin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli julkistanut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Varhaisten arvioiden mukaan kiertotaloudella on suunnitelmissa ratkaiseva rooli.

Ringmanin mukaan 4evergreen keskittyy suuressa määrin kierrätettävyyteen ja yleisiin kiertotalouskäytäntöihin.

"Ohjelman iskulause ’Circular fibre forward’ kertoo tavoitteistamme mielestäni hyvin. Kuitupohjaisia pakkauksia voidaan jo kierrättää tehokkaasti. Haluamme tehostaa prosessia entisestään ja mahdollistaa siirtymisen hiilineutraaliin kiertotalouteen."

Hän uskoo myös, että allianssi tuottaa jäteongelmien ratkaisua helpottavia innovaatioita.

"Kestävät pakkaukset voivat ajan myötä korvata muovin kokonaan ilman, että tuotteiden käytettävyys heikkenee. Emme kuitenkaan halua mustamaalata muovia. Tärkeintä on varmistaa hyvä kierrätettävyysaste ja pitää huoli siitä, että muovi on helppo erottaa paperista."

UPM-Pulp-European-family-breakfast-1_MI-0351_web.jpg

Laajalti käytössä olevat kuitupohjaiset pakkaukset valmistetaan lähes kokonaan sellusta. 

Tuumasta toimeen

Allianssissa on mukana yli 200 asiantuntijaa eri yrityksistä ja organisaatioista. Reaktiosta EU:n kasvaviin lakipaineisiin voi kehittyä proaktiivisesti kiertotaloutta edistävä voima.

"4evergreen-ohjelman on tarkoitus kestää kaksi tai kolme vuotta. Luulen, että suurin kompastuskivemme saattaa olla liian laajamittainen toiminta. Meidän täytyy määrittää selkeät tavoitteet, laatia toimintasuunnitelmia ja jakaa tehtävät puolen vuoden tai vuoden välein", Jori Ringman sanoo.

Koska aikaväli on lyhyt, pienille työryhmille annettiin tehtäväksi tarttua konkreettisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi uusien pakkausmateriaalien standardisointiin ja kierrätysinfrastruktuuriin mukauttamiseen.

"Euroopan vihreän kehityksen ohjelma kattaa seuraavat 30 vuotta. Nyt on mahdollisuutemme osoittaa, että meillä on markkinoilla olennainen rooli – pystymme edistämään muutosta tuotteilla, jotka helpottavat ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamista."

Vaikka kuluttajat eivät olekaan keskeinen kohderyhmä, allianssissa on mukana useita jälleenmyyjiä ja brändinomistajia, jotka ovat suorassa yhteydessä kuluttajiin.

"Monille kuluttajille tuntuu olevan yllättävän epäselvää, mitä heidän pitää kierrättää ja miten. Allianssin ansiosta pystymme sopimaan optimaalisesta järjestelmästä ja yhteisestä sanomasta sekä parantamaan tietoisuutta kuitupohjaisten pakkausmateriaalien hyödyistä."

Ringman painottaa myös sitä, että kaikki allianssin kehittämät ratkaisut ovat kaikkien hyödynnettävissä maantieteellisestä sijainnista tai toimintasektorista riippumatta.

"Haluamme, että Euroopan markkinoille suunnattujen, kestävien ja kiertotalouteen sopivien pakkausratkaisujen kehitystoimintamme on läpinäkyvää. Uudet keksinnöt voidaan ehdottomasti skaalata myös maailmanlaajuiseen mittakaavaan, ja niitä voidaan soveltaa muihinkin kuitupohjaisiin tuotteisiin."

 

Teksti: Niko Kilkki