UPMPulp
  • Sellu
  • Uruguayssa metsänhoito ei ole pelkkä työ vaan intohimo
Artikkeli | 06/30/2020 07:26:45

Uruguayssa metsänhoito ei ole pelkkä työ vaan intohimo

Humans of Pulp sarjan osassa tapaamme UPM:n metsänhoitaja Homero Martinezin hänen ta-vallisena työpäivänään Uruguayn Rio Negrossa. Hänen roolinsa ulottuu metsästä paikalliseen yhteisöön ja juuri näin hän sen haluaa olevan.

UPM:n metsänhoitaja Homero Martínez rakastaa työtään.

”Työni on hyvin dynaamista. Saan ratkaista uusia haasteita joka päivä. Joinain päivinä työskentelen ulkona toisen metsänhoitajan kanssa, kun taas joinain päivinä keskityn toimistossa hallinnollisiin tehtäviin, kuten raporttien laatimiseen tai tehtäviin IT-järjestelmissä. Matkustan paljon ja teen yhteistyötä monien erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja odotuksia omaavien ihmisten kanssa”, Martínez kertoo.

Martínez on työskennellyt UPM:n metsänhoitajana lähes 13 vuotta. Hän aloitti tehtävässään Sorianon departementin lounaisosassa, minkä jälkeen hän siirtyi Quebrachon rajakaupunkiin. Lopulta Martínez asettui perheineen nykyiseen kotipaikkaansa Yí-joen varressa sijaitsevaan Duraznon kaupunkiin.

Martínezilla on ollut kaksi haavetta koko uransa ajan: palata joka ilta kotiin perheensä pariin ja asua paikassa, jossa hänen vaimonsakin voi työskennellä.

Homero Martinez .jpgHomero Martinez on työskennellyt UPM:n metsänhoitajana lähes 13 vuotta.

Viestinnän ratkaiseva asema

Metsänhoitajan rooli on tärkeä, koska hän toimii yhtenä UPM:n kontakteista paikallisyhteisöihin. Työnimikkeestään huolimatta Martínezin työhön kuuluu paljon muutakin kuin suoraan metsään liittyviä asioita.

Hän pitää yhteyttä paikallispäättäjiin ja -viranomaisiin sekä paikallisiin alihankkijoihin varmistaakseen, että UPM:n toiminnot alueella sujuvat jouhevasti. Kenties tärkein hänen tehtävistään on varmistaa, että seudun asukkaat pysyvät jatkuvasti ajan tasalla UPM:n toiminnasta – jopa niin tarkasti, että asukkaat tietävät milloin ja miksi yhtiön puurekat kulkevat tietyn kaupungin läpi.

Lisäksi Martínez pitää huolen myös karjan ja mehiläisten turvallisuudesta. 40% UPM: n pellosta jätetään suunnittelematta ja sitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, kuten karjan laiduntamiseen, biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja sisäisiin teihin.

”UPM:n rooliin kuuluu puuvijelmillä esiintyvien eläinten terveyden varmistaminen ja dokumentointi. Toimimme yhteistyössä mehiläishoitoyhdistysten ja järjestäytyneiden mehiläishoitajien kanssa, joiden mehiläistarhat sijaitsevat UPM:n alueilla. Mehiläistarhat vaativat sekä ylläpitoa että sääntelyä”, Martínez selittää.

Martínez on nähnyt, kuinka metsänhoitajan rooli on kehittynyt ajan myötä. Viimeisen 10–15 vuoden aikana Uruguayn metsityksessä on edistytty huomattavasti, minkä seurauksena myös Martínezin on täytynyt muuttaa toimintaansa.

”Mielestäni viestintämme on kehittynyt, mutta parannukselle on aina varaa. Jos esimerkiksi toimiessamme Fomento-ohjelmaan osallistuvilta maanomistajilta – joita kutsumme tuottajiksi – vuokratuilla mailla tapahtuu jotain ennakoimatonta, haluamme itse kertoa niistä heille ensimmäisenä. Näin voimme tarjota tuottajille neuvoja ongelmien ratkaisuun ja etsiä ratkaisuja yhdessä”, Martínez kertoo.

Homero-environment_web.jpgMetsänhoitajan vastuulle kuuluvat myös ympäristöasiat.  

Suunnitelmallista toimintaa

Martínezin työssä suunnitelmallisuus on avainasemassa.

”Minulle on normaalia suunnitella työni kymmeneksi päiväksi eteenpäin. Näin voin helpommin tehdä tehtäväni järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Odottamattomia asioita tulee aina vastaan, mutta pidän tuottajat jatkuvasti ajan tasalla toimintamme edistymisestä – myös silloin, kun sitä ei erikseen pyydetä.”

Tietyt toimenpiteet on aina suoritettava ennen ryhtymistä yhteistyöhön uuden tuottajan kanssa. UPM ei omista Martínezin toiminta-alueella paljoa maata, joten suuri osa toiminnoista tapahtuu kolmansien osapuolten omistamilla mailla osana UPM:n paikallisia maanomistajia ja tuottajia osallistavaa Fomento-yhteistyöohjelmaa. Joinain päivinä Martínez saattaa matkustaa 130 kilometriä tietylle kohteelle ja sen jälkeen ajaa vielä 120 kilometriä eri kohteiden välillä. Tämän jälkeen hänen täytyy vielä matkata kotiin.

Fomento Programme_web.jpgFomento-ohjelma tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden monipuolistaa karjanhoitoon ja maatalouteen perustuvaa tuotantoaan.

Mies, joka tietää kaiken

”Vastuullani on myös hallinnollisia töitä, turvallisuustehtäviä sekä ympäristöasioita. UPM:n on huolehdittava kaikesta, pidettävä tiet hyväkuntoisina, ilmoitettava paikallisyhteisöille kuljetuksistamme ja varmistettava, että kaikilla toimijoilla on luvat kunnossa työkoneiden käyttöön”, Martínez kertoo.

Hän arvostaa suuresti mahdollisuuttaan toimia vuorovaikutuksessa yhteisöjen kanssa.

”Projekteista kertominen kouluissa ja niihin liittyvien prosessien selittäminen hyödyttää kaikkia. Vahvojen sidosten luominen yhteisöjen päättäjiin ei ole ainoastaan hyvä tapa osoittaa, kuinka metsätalousala toimii, vaan se on myös välttämätöntä UPM:n ja paikallisyhteisöjen välisen yhteyden vahvistamiseksi”, Martínez kertoo.

Hän pitää työnsä tuomista haasteita, kuten sen selvittämisestä pääsevätkö kuljetukset turvallisesti jonkin kaupungin läpi, tai mille alueelle on tarkoitus istuttaa puita. Lisäksi nämä tiedot on välitettävä paikallisyhteisöille ajantasaisesti. Martínez valvoo kaikkea, mitä hänen vastuullaan olevissa metsissä tai niiden läheisyydessä tapahtuu. Samalla hän varmistaa, että kaikki tietävät tarkalleen, mitä hän on tekemässä. Tästä tietää, että Martínez on omistautunut metsänhoitaja.

 

Teksti: Tamara Ubilla