UPMPulp
  • Sellu
  • UPM:n sellutehdasprojektin 17 kuukautta Uruguayssa

UPM:n sellutehdasprojektin 17 kuukautta Uruguayssa

Kesällä 2019 UPM ilmoitti rakentavansa Uruguayhin 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan, joka on yhtiön toinen sellutehdas maassa. Tuosta ilmoituksesta on vain 17 kuukautta, mutta maailma on muuttunut sen jälkeen aivan toisenlaiseksi.

Investointi-ilmoitus polkaisi käyntiin työt useissa eri kohteissa. Paso de los Torosin ja Centenarion maaseutuyhteisöjen lähellä aloitettiin tehdasalueen rakennustyöt. Montevideon satamaan alettiin rakentaa nykyaikaista terminaalia, jonne on suora rautatieyhteys. Asuntojen rakentaminen yli 5 000 rakennustyöntekijälle lähti vauhdilla käyntiin ja on jo erittäin hyvällä mallilla. Sarandi del Yìn kaupungin lähelle rakennetaan uutta taimitarhaa, joka nostaa raaka-aineiden toimitusvarmuuden aivan uudelle tasolle.

Ja sitten on tietenkin maailmanlaajuinen pandemia, joka vaikuttaa kaikkiin päätöksiimme.

Uruguayn kehitysprojektissa työskentelevä johtaja Gonzalo Giambruno sanoo, että näin valtavan projektin pitäminen raiteilla ja aikataulussa vaatii monipuolista, sitoutunutta ja ammattitaitoista tiimiä.

”Joka puolella Uruguayta on jotain meneillään. Paljon liikkuvia osia. Yli 16 aktiivista työmaata pitää meidät kiireisinä, mutta kaikki etenee suunnitelmien mukaan."

Rakennustöiden tahdin kiihtyminen näkyy selvimmin työntekijöiden määrässä.

”Projektin työntekijöiden määrä kasvaa joka kuukausi. Tällä hetkellä meillä on noin 3 000 ihmistä töissä tehdasalueella, asuntorakentamisessa ja Montevideon satamassa. Suunnitelmien edetessä tarvitaan joka kuukausi 400–500 työntekijää lisää. Vuoden loppuun mennessä työllistämme suoraan yli 6 000 ihmistä”, Giambruno sanoo.

Tässä hankkeen vaiheessa suurin osa työntekijöistä on paikallisia. Vaikka tulevissa vaiheissa on mukana erikoistuneempia ulkomaisia yrityksiä ja asiantuntijoita, paikalliset ovat tärkeässä asemassa rakentamassa maahan UPM:n toista maailmanluokan tehdasta.

Giambruno – joka on myös kotoisin Uruguaysta – sanoo, että he ovat valmistautuneet hyvin. Hän tarkoittaa sekä oppimista aiemmista saavutuksista Fray Bentosissa että kouluttautumista tulevaan Paso de los Torosissa.

”Tiedämme, mitä nykyaikaisen sellutehtaan suunnittelu, rakentaminen ja käyttö edellyttää. Olemme järjestäneet intensiivistä koulutusta ja päivityskoulusta eri alojen paikallisille osaajille. Koulutukset järjestetään Uruguayn kansallisen työllisyys- ja koulutuslaitoksen INEFOP:n kautta."

chimney_web.jpg

Tehtaan piippu on noussut 20 senttimetrin tuntivauhtia ympäri vuorokauden ja on nyt saavuttanut 127 metrin korkeuden.

Näkyvää edistystä

Työt ovat olleet täydessä vauhdissa Uruguayssa jo kuukausien ajan, mutta tähän asti suurin osa rakennustöistä on tehty "pinnan alla". Niihin ovat kuuluneet maaperän valmistelu sekä tehtaan, asuntojen ja muiden rakennusten perustusten rakentaminen. Montevideon uusi satamaterminaali on ruopattu ja täytetty valtamerialuksille sopivaksi.

”Viime kuukausina olemme vihdoin alkaneet kasvaa ylöspäin. Suurin osa betonitöistä on nyt tehty. Teiden ja muun infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti", Gonzalo Giambruno sanoo.

Ehkä huomattavin merkki töiden etenemisestä on tehtaan savukaasupiippu, joka kohoaa korkeuksiin. Se on kasvanut 20 senttimetrin tuntivauhdilla kellon ympäri aina 127 metrin enimmäiskorkeuteen saakka.

Satamassa laiturit, säiliö- ja purkualueet sekä varastot ovat muotoutumassa.

Työntekijöiden asunnot ovat olennainen osa koko hanketta. Giambrunon mukaan suurin osa majoitustiloista on jo valmiina ja loput valmistuvat vuoden 2021 alussa.

”Asuntojen on oltava valmiina, ennen kuin ihmisiä alkaa tulla joukoittain. Meidän on pystyttävä majoittamaan yli 5 000 työntekijää tehdasalueen läheisyydessä."

Se tarkoittaa valtavaa väliaikaista väestönkasvua alueella. Tehdasalueen lähellä olevat yhteisöt ovat suhteellisen pieniä: Paso de los Torosissa on 13 000 asukasta, Centenariossa ja Carlos Reylesissa 1 000 asukasta ja Duraznossa 40 000 asukasta. 

Asuntojen rakentamisen lisäksi on vahvistettava ulkoisia palveluja, jotta paikalliset yhteisöt pystyvät isännöimään hanketta.

UPM:n ja Uruguayn hallituksen välisen sopimuksen mukaisesti myös tie- ja rautatieinfrastruktuurin parantaminen on työn alla.

”Maantie ja rautatie kulkevat rinnakkain suuren osan matkasta Montevideosta Paso de los Torosiin. Uruguayn pääkaupungin ja maan keskiosien välillä on vaikuttava määrä rakennustyömaita", Giambruno sanoo.

cafeteria_web.jpg

Tässä vaiheessa projektia suurin osa työntekijöistä ovat paikallisia ja uruguaylaisilla on merkittävä rooli UPM:n toisen sellutehtaan rakentamisessa heidän kotimaassaan. 

COVID-19:n tuomat haasteet

Uruguayn koronavirustilanne on yksi parhaimpia latinalaisessa Amerikassa – ja koko maailmassa. Naapurimaihin verrattuna Uruguayssa on ollut aina vain murto-osa aktiivisia tautitapauksia.

”Se on suuri saavutus, mutta COVID-19:n kaltaisen pandemian suhteen kaikki voi muuttua hyvin nopeasti. Meidän on pysyttävä tarkkoina ja valppaina", Gonzalo Giambruno huomauttaa.

Uruguay ei ole tähän mennessä määrännyt mitään pakollisia sulkutoimenpiteitä. Maan COVID-strategia on ollut yksinkertainen mutta tehokas. Hallitus pyysi ihmisiä jatkamaan elämäänsä mahdollisimman normaalisti mutta samalla toimimaan vastuullisesti kaikissa teoissaan, olivat ne sitten suuria tai pieniä.

”Olemme itse asiassa omaksuneet saman lähestymistavan hankkeessamme. Työt ovat jatkuneet keskeytyksettä, koska työntekijät tekevät kaikkensa noudattaakseen varotoimia", Giambruno sanoo.

Ensimmäinen askel oli muuttaa ajattelu- ja työskentelytapoja. Se tarkoitti siirtymistä keskitetystä lähestymistavasta tiimipohjaiseen, lokeroituun konseptiin. Työntekijät työskentelevät, elävät, kulkevat työmatkat ja syövät aina samassa ryhmässä riippumatta siitä, mille alueelle heidät määrätään töihin. Jos jollakulla todetaan COVID-19, vain rajoitettu määrä ihmisiä on ollut hänen kanssaan tekemisissä. Heidät voidaan helposti eristää sekä testata ja heidän vointiaan seurata ilman, että koko työmaa-alue altistuu.

Suurin osa työntekijöistä – erityisesti hankkeen tässä vaiheessa – on nuoria ja yleisesti terveitä. He voivat olla täysin oireettomia ja silti kantaa virusta.

”Satunnaistestauksen lisäksi kaikki uudet työntekijät testataan, ennen kuin he aloittavat töitä millään työmaalla. Uuden suomalaisen teknologian ansiosta saamme näytteet analysoitua luotettavasti 20 minuutissa,” Giambruno kertoo.

Sen lisäksi, että hankkeessa on onnistuneesti sopeutettu ja otettu käyttöön globaaleja parhaita COVID-19-käytäntöjä, siinä on otettu oppia myös UPM:n Kiinan-toiminnoista.

”He olivat etulinjassa viruksen ensimmäisellä esiintymisalueella. Heillä oli ensikäden tietoa tilanteen hallinnasta, joten otimme mallia hyvin toimineista käytännöistä ja toteutimme ne täällä."

Yleisasenne positiivinen

UPM järjesti pelkästään vuonna 2020 yli 150 tapaamista eri sidosryhmien kanssa ja yli 20 avointa kokousta eri yhteisöissä. Tapaamisissa jaetaan tietoa, sovitetaan yhteen eri tahojen odotuksia ja kerrotaan, miten hanke vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

”Kuten kaikki suuret projektit, myös tehdashanke on herättänyt kysymyksiä. Kannustamme kuitenkin aina aktiiviseen vuoropuheluun. Yleinen asenne on ollut kannustava, positiivinen ja optimistinen, etenkin COVID-19:n aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden keskellä", Gonzalo Giambruno sanoo.

Koska kyseessä on UPM:n toinen tehdashanke Uruguayssa, suurin osa ihmisistä tietää jo, mitä odottaa.

”Paikallisten oli aiemmin vaikea ymmärtää, mitä hyötyä sellun arvoketjusta olisi maalle – tai jopa mikä se on. Nyt ihmiset ymmärtävät, millaisia vaikutuksia sellutehtaalla on, kun sen toiminta on tiiviisti integroitunut ympäröiviin yhteisöihin. Se tuo vaurautta ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia."

Giambruno kuvaa uutta tehdasta asiakaslähtöiseksi hankkeeksi. Se on suunniteltu alusta alkaen tuottamaan oikeita määriä oikealaatuista UPM Euca -sellua nykyisten teknisten määritelmien mukaisesti. Tehtaalla tulee olemaan myös samat sertifioinnit kuin UPM Fray Bentosissa.

”Fray Bentos on tuottanut pitkäkuitusellua luotettavasti vuodesta 2007. Kun Paso de los Torosin tehdas käynnistyy, meillä on lähes 15 vuoden kokemus sellun tuotannosta Uruguayssa. Ja asiakkaamme pääsevät hyötymään tämän kokemuksen hedelmistä."

 

Uusi taimitarha tehostaa raaka-ainetuotantoa

Taimitarha rakennetaan Sarandi del Yìn kaupunkiin Duraznon maakunnassa Keski-Uruguayssa. Siinä yhdistyvät UPM:n kahden nykyisen taimitarhan parhaat käytännöt ja yhtiön asiantuntemus eukalyptusviljelmistä viimeisen 30 vuoden ajalta.

Huipputason taimitarha sijaitsee keskellä aluetta, jossa UPM laajentaa puuviljelmiään varmistaakseen raaka-aineiden saannin uudelle tehtaalle. Nämä puuviljelmät ovat jo vuosia toimittaneet puuta Fray Bentosin tehtaalle, mutta uusi taimitarha kasvattaa toiminnan tasoa ja laajuutta alueella.

 

Teksti: Niko Kilkki