UPMPulp
  • Sellu
  • Vuosikymmenten kestävyystyö kantaa hedelmää

Vuosikymmenten kestävyystyö kantaa hedelmää

UPM on jälleen kerran listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI). Kuinka yhtiö pysyy vuosi toisensa jälkeen alansa parhaana, ja miten se kehittää toimintaansa vaihtuvien kriteerien perusteella?

Viime vuoden lopulla UPM listattiin metsä- ja paperiteollisuuden parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2020–2021. Listaus on merkittävä osoitus yhtiön pitkäjänteisestä työstä kestävän kehityksen eteen.

UPM:n sitoumus vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen juontaa juurensa vuosikymmenten taakse aikaan, jolloin ESG-asioiden eli yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallintotavan seuraaminen ei vielä ollut valtavirtaa. Tuorein listaus vahvistaa UPM:n vakiintuneen aseman alansa edelläkävijänä.

upm-sami-lundgren_web.jpg

Sami Lundgren on UPM:n eturintamassa kun puhutaan yhtiön sitoutumisesta kestävään kehitykseen.

Tieto taseen taustalla 

Eri alojen maailmanlaajuisesti johtavien yritysten taloudellista, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista toimintaa seuraavia DJSI-indeksejä pidetään laajalti ESG-asioiden kattavimpana mittarina. Vuonna 1999 perustettuja indeksejä ylläpitävät S&P Dow Jones Indices ja SAM.

S&P Dow Jones Indices -yhtiön EMEA-alueen ESG-indekseistä vastaavan johtajan Jas Duhran mukaan DJSI-indeksit ovat sijoittajille ja yrityksille ESG-asioiden tärkein mittapuu, joka auttaa perustamaan päätökset luotettavaan tietoon. Hän lisää, ettei kaikki oleellinen tieto löydy taseesta, vaan yhtiöitä on tarkasteltava syvällisemmin.

DJSI-indekseihin valitaan yritykset pääasiassa S&P Global ESG Scores -pisteytyksen perusteella. Pisteytys perustuu yritysvastuukyselyyn, jota pidetään yleisesti yhtenä maailman kehittyneimmistä ESG-pisteytysjärjestelmistä. Kyselyä toteutetaan yli 20 vuoden kokemuksella kestävien käytäntöjen vaikutusten arvioinnista yritysten pitkäaikaiseen arvonluontiin.

”Pitkäaikaisen kestävän kasvun edistämiseksi kehitämme tuotevalikoimaa, joka tarjoaa asiakkaillemme moniulotteisen katsauksen sijoittamiseen liittyviin ESG-asioihin. Indeksimme auttavat asiakkaitamme luomaan joustavia strategioita yleisimpien mittapuiden kanssa yhtenevien tuottoprofiilien saavuttamiseksi”, Duhra selittää.

Markkina-arvon perusteella maailman 3 500 suurinta yritystä kutsuttiin osallistumaan yritysvastuukyselyyn, joka koostui noin sadasta alakohtaisesta kysymyksestä. Kiristetyistä kriteereistä huolimatta vuosi 2020 oli ennätyksellinen, sillä kyselyyn vastasi 1 386 yhtiötä, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

DJSI header.jpgKestävän kehityksen taistelu on jatkuvassa muutoksessa.

Jatkuvaa sopeutumista 

”ESG:n merkitys on kasvanut huomattavasti vuosien varrella. Nykyään se on YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tavoin laajalti tunnettu konsepti ja kiinteä osa yrityskulttuuriamme”, Lundgren kertoo.

Lundgren myöntää, että DJSI-indeksissä pysyminen vaatii jatkuvaa työtä ja sopeutumista. ”Löin kollegoideni kanssa vetoa siitä, pysymmekö listalla tänä vuonna. UPM on ollut listattu indeksiin jo niin monta kertaa, että se voitaisiin karsia ihan vain uudistusmielessä. Lisäksi kilpailu kovenee koko ajan”, hän sanoo ja lisää, että UPM:llä on kuitenkin vielä etumatkaa kilpailijoihin.

Alussa listaus ja menestys DJSI:ssä lisäsi asiakkaiden kiinnostusta UPM:ää kohtaan. Yhtiössä kuitenkin tiedetään, että kilpailijoihinsa verrattuna sillä on enemmän YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuneita sijoittajia.

”Sellaisilla sijoittajilla on yleensä pitkän aikavälin suunnitelmia, eivätkä he myy osakkeitaan lyhyellä tähtäimellä. He uskovat yhtiöön”, Lundgren toteaa.

Sisäänrakennettua vastuullisuutta

Lundgrenin tiimin työn ytimessä on kehityksen edellä pysyminen. ”Arvostan S&P Global ESG Scores ‑pisteytystä, koska se antaa osviittaa maailmanlaajuisista kehityskuluista. Tuntosarvemme alkavat värähdellä, kun jokin asia kysytään eri tavalla kuin ennen. Olemme myös huomanneet, että oma kehityksemme on vaikuttanut kyselyn suunnitteluun. Hyödyt ovat siis molemminpuolisia”, Lundgren sanoo.

Jatkuva sopeutuminen ESG-kriteereihin lisää vastuullisuuden merkittävyyttä ja haastaa yhtiöiden suhtautumisen pitkän aikavälin riskeihin ja mahdollisuuksiin. ”Esimerkiksi muutama vuosi sitten kyselyyn oli lisätty arvonluontia koskeva kysymys, ja viime vuonna oli uusi kysymys yhteiskuntasuhteista. Yksi tuoreimman kyselyn alaosioista koski tietoturvaa”, Lundgren luettelee.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa otetaan huomioon kaikkien UPM:n toimintojen pienimmissäkin päätöksissä. Lundgren uskoo, että ESG-kriteerit täytyy integroida osaksi yhtiön jokapäiväistä toimintaa. Niiden huomiotta jättäminen johtaisi epäonnistumiseen ennemmin tai myöhemmin.

”Kukaan ei ole täydellinen. Siksi pyrimmekin lisäämään henkilöstömme ymmärrystä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, jotta he osaavat huomioida sen työssään.”

 

teksti: Asa Butcher