UPMPulp
  • Sellu
  • Uskalla tarttua haasteisiin
Artikkeli | 03/08/2021 08:17:15

Uskalla tarttua haasteisiin

UPM:n Aasian ja Tyynenmeren alueen sellututkimuksesta vastaava Rachel Wang haastaa itseään jatkuvasti kehittyäkseen ammatillisesti.

UPM:n Aasian ja Tyynenmeren alueen (Apac) Tutkimus- ja kehityskeskuksessa vanhempana tutkijana toimiva Rachel Wang tuntee yhä samaa voimakasta innostusta ja mielenkiintoa työtään kohtaan kuin 13 vuotta sitten, jolloin hän aloitti uransa UPM:n Kiinan toiminnoissa.

”Töissä on mukava olla, sillä työni tarjoaa minulle aina uusia haasteita. Sen ansiosta otankin jokaisen työpäivän motivoituneena vastaan”, Wang kertoo.

Heti valmistuttuaan paperinvalmistuksen maisteriohjelmasta vuonna 2007 Wang aloitti työt UPM:n Tutkimus- ja kehityskeskuksessa Kiinan Changshussa. Siitä lähtien hän on kulkenut nousujohteisella urapolulla edeten työtehtävästä toiseen.

Wang työskenteli useita vuosia UPM:n Changshun paperi- ja tarramateriaalitehtaiden teknisessä tuessa, kunnes hänet ylennettiin laboratorioesimieheksi vastaamaan muun muassa logistiikan valvonnasta ja henkilöstökoulutuksista. Kun sellututkimustiimi perustettiin vuonna 2013, Wangin esimies rohkaisi tätä hakemaan tutkijan paikkaa soveltuvan työkokemuksensa, erinomaisen suoriutumisensa ja asiantuntijuutensa ansiosta.

”Osaa ihmisistä uuteen työrooliin siirtyminen hirvittää, mutta itse tulkitsen tilaisuuden kykyjeni tunnustamiseksi. Otinkin uuden tehtävän viivyttelemättä vastaan, enkä ole koskaan katunut päätöstäni. Rakastan nykyistä työtäni niin paljon, että viimeiset seitsemän vuotta ovat kuluneet kuin siivillä”, hän naurahtaa.

IWD21_Image 2_web.jpg

Wang johtaa sellututkimusta UPM:n Aasian ja Tyynenmeren alueen Tutkimus- ja kehityskeskuksessa. Kuva – UPM/Rachel Wang

Ongelmanratkaisua asiakkaiden ja teollisuuden hyväksi

Tällä hetkellä Rachel Wangin työtehtävät koostuvat pääasiassa Apac-alueen asiakaspalvelutiimin teknisen tuen tehtävistä ja asiakkaiden selluun liittyvien tuotantokysymysten ratkaisemisesta. ”Joskus asiakkaiden kysymykset koskevat heidän omaa lopputuotettaan ja toisinaan meidän sellujemme käyttöä. Tuolloin oma tiimini sekä selluliiketoiminnan Apac-tiimin tekninen tuki astuvat kuvaan. Tarjoamme ratkaisuja, ryhdymme selvittämään tilannetta ja etsimään sille mahdollisia selityksiä kattavien laboratorioanalyysien ja -tutkimusten perusteella.”

Tällainen ongelmanratkaisuprosessi voi olla haastava, joskin palkitseva. ”Kerran meiltä vierähti kokonainen kuukausi ennen kuin onnistuimme paikantamaan lopullisen syyn asiakkaan tuotteissa esiintyvälle epäpuhtaudelle. Kävimme läpi kaikki tuotantovaiheet ja pureuduimme useisiin mahdollisuuksiin. Olin innoissani, kun lopulta saimme syyn selville”, Wang muistelee. ”Vaikka tässä tapauksessa vika ei liittynyt selluihimme lainkaan, tunsin suurta täyttymystä onnistuttuani auttamaan asiakasta tilanteen ratkaisemisessa.”

Sellun ja papereiden teknisten ongelmien analysoinnin lisäksi Wang vastaa uusien paperimateriaalien kehittämisestä eri toimialojen tarpeisiin. Hallitusten ympäri maailmaa ajaessa muovien korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoilla, kuten paperilla ja muilla biomassoilla, Wang uskoo tutkimustyönsä edistävän ja jopa johtavan vihreää vallankumousta monilla toimialoilla.

”On erittäin jännittävää, että tekemälläni työllä voi olla positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämä kannustaa minua kehittämään osaamistani jatkuvasti”, hän lisää.

IWD21_Image 3_web.jpg

UPM tarjoaa yhtäläiset mahdollisuuden työssä menestymiseen. Kuva – UPM/Rachel Wang

Sukupuoleen katsomatta

Henkilökohtaisen panoksensa lisäksi Wang uskoo nopean ja sujuvan urakehityksensä olevan UPM:n avoimen ja rohkaisevan työympäristön ansiota. ”Olen saanut vapaat kädet esittää omia ideoitani ja toteuttaa niitä urani alusta lähtien, mitä ovat tukeneet selkeät ohjeet ja riittävät resurssit. Tämä on mahdollistanut sen, että olen voinut kartuttaa kokemusta monipuolisesti ja samalla laajentaa osaamistani lyhyessä ajassa”, hän huomauttaa.

Wang katsoo, että yhtiön panos henkilöstönsä voimaannuttamiseen selittää sitä, ettei hän ole koskaan kohdannut sukupuolten välistä epätasa-arvoa työpaikallaan. ”Koska minulle on aina tarjottu riittävät ja yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työssäni, tiedostan sukupuolten väliset erot oikeastaan vain silloin, kun on tarve kantaa jotakin painavaa”, hän nauraa.

Tästä huolimatta Wang on tietoinen siitä, ettei hänen kokemuksensa ole yleinen kiinalaisten naiskollegojen keskuudessa. Kiinassa vain 30 prosenttia tieteen parissa työskentelevistä on naisia, ja äidiksi tuleminen sekä sosiaaliset ennakkoluulot estävät naispuolisia ammattilaisia usein saavuttamasta kunnianhimoisimpia uratavoitteitaan. ”Olen kuullut, että kolmekymppisillä naisilla voi olla vaikeuksia löytää töitä, koska työnantajat pelkäävät heidän tulevan raskaaksi pian työssä aloitettuaan”, Wang kertoo.

Kahden lapsen äitinä Wang kertoo arvostavansa suuresti kollegojensa apua äitiyslomansa aikana. ”Loistavan tiimityön ansiosta minun oli helppoa päästä heti perille asioista takaisin töihin palattuani.”

Wang uskoo, että todellinen tasa-arvo saavutetaan vasta, kun kyvykkyys merkitsee sukupuolta enemmän. Tätä ohjenuoraa hän noudattaa myös itse tiiminvetäjänä: tehtävien jaossa hän keskittyy aina kunkin alaisensa kyvykkyyksiin.

Henkilökohtaisella tasolla Wang kannustaa nuorempia naiskollegojaan ottamaan haasteita vastaan antamatta sukupuolen toimia esteenä. ”Mitä enemmän itseään haastaa, sitä enemmän oppii. Nämä ponnistukset auttavat lopulta tarttumaan parhaaseen tilaisuuteen, jonka turvin mennä eteenpäin”, hän tiivistää.

 

Teksti: Letitia Lin