UPMPulp
  • Sellu
  • Sellun kysynnän vahva kasvu jatkuu pitkällä aikavälillä etenkin Kiinassa
Artikkeli | 06/22/2021 06:50:44 | 4 min Lukuaika

Sellun kysynnän vahva kasvu jatkuu pitkällä aikavälillä etenkin Kiinassa

Sellun maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa yhä voimakkaammin. UPM: n Laura Lundell kertoo mitkä tekijät vaikuttavat kasvavaan tarpeeseen.

Kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi, että valmistuessaan Paso de los Torosin selluloosatehdas kasvattaa UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosentilla. Vaikka koronavirus on asettanut haasteita 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin suurhankkeelle, Keski-Uruguayhin rakentuva sellutehdas auttaa osaltaan varmistamaan, että UPM pystyy vastaamaan markkinoiden kysyntään myös tulevaisuudessa.

Sellun kysynnän näkymät ovat pysyneet hyvinä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, joten 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan odotetaan yhdessä pääkaupunki Montevideoon valmistuvan selluterminaalin kanssa takaavan UPM:n kilpailukyvyn pitkäksi aikaa.

Kysyimme UPM:n selluliiketoiminnan strategiapäälliköltä Laura Lundellilta, mikä aiheuttaa sellun kysynnän jatkuvan kasvun ja mitkä tekijät edistävät sitä.

Paper_Tissue rolls_white_blue_green_2012.jpg

Kehittyvä keskiluokka auttaa pitämään sellun kysynnän vahvana. Kuva– UPM

Pehmopaperilla pyyhkii hyvin Kiinassa

”Selluteollisuuden kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat. Siihen vaikuttaa kasvavan keskiluokan megatrendi, joka lisää paperipohjaisten pakkausmateriaalien, pehmopaperin ja erikoispaperien kulutusta”, Lundell sanoo. ”Suurinta kysynnän kasvu on Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Kasvua on nähty jo useiden vuosien ajan, ja uskomme sen jatkuvan tasaisesti myös tulevaisuudessa.”

Brookings Institution -ajatushautomon tarkastelussa todettiin, että keskiluokka kasvaa eri puolilla maailmaa mutta nopeimmin juuri Aasiassa. Itse asiassa seuraavasta miljardista uudesta keskiluokkaisesta ihmisestä jopa 88 prosenttia on aasialaisia. Jo yksin Kiinan keskiluokan ennakoidaan kasvavan nykyisestä 430 miljoonasta ihmisestä 780 miljoonaan 2020-luvun puoleen väliin mennessä.

”Kaupungistumisen ja keskiluokan kasvun seurauksena elintarvikekauppojen ja ravintoloiden asiakaskunnat kasvavat, ja pehmopaperin kulutus lisääntyy. Tämä tukee sellun lopputuotteiden, kuten paperipyyhkeiden ja pakkausmateriaalien, kysynnän kasvua”, Lundell sanoo.

Pehmopaperituotteet, joihin luetaan muun muassa vessapaperi, kasvopyyhkeet, nenäliinat, lautasliinat, käsipyyhkeet ja talouspaperi, muodostavat tärkeimmän kasvavan tuoteryhmän Kiinassa. Samalla tuoteryhmän kasvu jatkuu myös muilla markkinoilla. Markkina- ja kuluttajatutkimusyhtiö Statistan mukaan kiinalaiset kuluttivat keskimäärin 6,2 kg pehmopaperia vuonna 2018, mikä oli hieman koko maailman 5,2 kg:n keskiarvoa suurempi mutta merkittävästi Länsi-Euroopan 15,9 kg:n keskiarvoa pienempi.

Myös erikoispaperien, kuten pakkaus- ja tarrapaperien, kysyntä kasvaa Kiinassa. Sellun lopputuotteista vain paino- ja kirjoituspaperien kysynnälle ei ole nähtävissä kasvua. Niiden kysynnän lasku on jatkoa pidempiaikaiselle kehitykselle Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Pesonen (1).jpg

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen pitää Kiinaa sellumarkkinoiden tärkeimpänä veturina. Kuva - UPM

Sellun kysyntä ei polje paikoillaan

Ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsauksen yhteydessä toimitusjohtaja Pesonen mainitsi, että viimeisen puolen vuoden aikana pehmopaperin loppukäyttö on ollut merkittävä sellun hinnan kehitystä edistävä tekijä. Lisäksi hän huomautti, että markkinoiden elpyminen ja kulutuksen jatkuva kasvu Kiinassa ovat merkkejä siitä, että sellulle riittää runsaasti kysyntää pitkälle tulevaisuuteen.

Sellun kysyntä ja hinta kehittyvät tyypillisesti sykleissä. Itse asiassa sellumarkkinat käyttäytyvät pitkälti hyödykemarkkinoiden tavoin.

”Syklinen kehitys ei ole erityisen sesonkiriippuvaista, vaan se heijastaa kysynnän ja tarjonnan lyhyen aikavälin tasapainoa”, sanoo Lundell. ”Tarjonnan haasteet ja vahva kysyntä näkyvät aina hinnassa. Lyhyellä jänteellä sellumarkkinoiden kehitys on yhteydessä esimerkiksi lopputuotteiden markkinoihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin sekä ostokäyttäytymiseen ja varastotilanteisiin.”

Lyhyellä aikavälillä myös sesongeilla on merkitystä. Esimerkiksi Kiinassa suurta suosiota nauttivat verkkoshoppailutapahtumat, kuten Singles’ Day 11.11., ja koulujen alun aiheuttama koulukirjabuumi vaikuttavat sellun kysyntään.

”Pidämme markkinoita ja kaikkia lyhyen aikavälin indikaattoreita tarkasti silmällä. Kuitenkin Paso de los Torosin sellutehdashankkeen kaltaisiin suuriin investointeihin liittyvä päätöksenteko perustuu pitkän aikavälin kysyntekijöihin, joihin puolestaan vaikuttavat megatrendit”, sanoo Lundell.

 

Teksti: Asa Butcher

 

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa
Artikkeli | 07/01/2022 08:05:30 | 4 min

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa

Lue lisää
Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen
Blogi | 06/16/2022 13:08:42 | 6 min

Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen

Lue lisää
Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen
Artikkeli | 06/21/2022 10:09:40 | 4 min

Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen

Lue lisää