UPMPulp
  • Sellu
  • Sertifiointi laadun ja vastuullisuuden takeena
Artikkeli | 10/19/2021 12:22:07 | 5 min Lukuaika

Sertifiointi laadun ja vastuullisuuden takeena

UPM Pulpille myönnetyt sertifikaatit ovat osoitus selluntuotannon korkeasta laadusta. Olemme asettaneet toiminnallemme kunnianhimoiset tavoitteet ja noudatamme kaikessa työssä jatkuvan parantamisen periaatetta.

Kaikilla UPM:n sellutehtailla ovat käytössä samat sertifioidut laadun, ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden, energianhallinnan sekä tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät, jotka ovat aina riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastamia. Kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti sertifioidut hallintajärjestelmät asettavat toiminnallemme raamit ja vähimmäisvaatimukset.

”Standardoinnin tarkoituksena on ohjata ja kuvata toimintaa systemaattisesti. Niiden puitteissa noudatamme itse määrittelemiämme toimintaohjeita, ja myös raportoimme standardeistamme ja saavutuksistamme avoimesti ulospäin. Ulkopuolisen tahon myöntämä sertifiointi kertoo toimintamme johdonmukaisuudesta ja vahvistaa uskottavuuttamme”, sanoo UPM:n Kari Saari, Senior Manager, Management Systems and Sustainability.

Kaikkien standardien kehyksenä toimii yhteinen johtamisjärjestelmä. Standardeille on yhteistä myös jatkuvan parantamisen malli, mikä on Saaren mukaan yhtiössä sisäänrakennettu toimintatapa.

”Jo yhtiön arvoista lähtee halumme olla kehityksen etulinjassa. Standardit itsessään eivät vielä välttämättä kerro tavoitetilasta ja halusta parantaa toimintaa käytännössä. UPM:llä hallintajärjestelmien jatkuva kehittäminen auttaa myös osaltaan saavuttamaan vuodelle 2030 asettamamme haastavat vastuullisuustavoitteet”, Saari muistuttaa.

upm-sdg-2020_TCP_intra_EN_700x350.jpg

UPM on sitoutunut YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuva - UPM. 

Jatkuvasti kehittyvät hallintajärjestelmät

Ajan myötä hallintajärjestelmien kehitystyössä hyviksi koetut käytännöt on harmonisoitu yhteiseksi kaikille sellutehtaille. ISO14001-ympäristöstandardin lisäksi tehtaat on sertifioitu esimerkiksi EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja raportointiin.

Vuonna 2012 Uruguayn Fray Bentosin sellutehtaastamme tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Laajensimme lisäksi vuonna 2018 EMAS-raportointiamme kertomaan myös sellutehtaidemme yhteiskunnallisista vaikutuksista.

”Myös tulevalla Paso de los Torosin sellutehtaallamme otetaan käyttöön kaikki samat standardit ja harmonisoidut käytännöt kuin muissa tehtaissamme. Hallintajärjestelmät eivät kuitenkaan ole staattisia, vaan jos keksitään uusi tapa toimia, niin muutos suunnitellaan huolellisesti ja kuvataan standardin mukaisesti prosessina. Käytännössä esimerkiksi kunnossapidossa voidaan huomata, että koneen osan vaihto kannattaa tehdä jatkossa turvallisemmin toisella tavalla”, Saari kertoo.

Tuorein muutos energiankäytön hallinnoinnin osalta on Suomen tehtailla käytössä olleesta suomalaisesta ETJ-standardista luopuminen ja siirtyminen kaikilla tehtailla ISO 50001 -energianhallintastandardiin. Fray Bentosin tehtaalla järjestelmä oli jo ennestään käytössä.

”Koko konsernin tavoitteena on parantaa energiatehokkuuttamme yhdellä prosentilla vuosittain. Esimerkkejä tätä tukevista tehdaskohtaisista hankkeista ovat meesauunien polttoaineen kulutuksen vähentäminen sekä pyrkimys tuottaa enemmän energiaa mustalipeästä”, Saari kertoo.

Vuonna 2018 otettiin myös koko UPM-konsernissa käyttöön uusi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi ISO 45001, joka korvasi aiemman sertifikaatin.

web_general_image_1920x1080Commodity Material.jpg

Sellu on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Kuva- UPM. 

Turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita

UPM Pulpilla tuoteturvallisuus kattaa myös ISO 2200 -elintarviketurvallisuusstandardin vaatimukset. Elintarvikepakkauksia alun perin koskeva standardi varmistaa, että tuottamamme sellu on turvallista käytettäväksi mahdollisimman laajasti eri käyttökohteissa.

”Kaikkiaan tuoteturvallisuuteen kuuluu meillä paljon muutakin kuin elintarviketurvallisuus. Tuotteitamme pitää esimerkiksi aina olla turvallisia käsitellä, eivätkä ne saa sisältää allergeeneja, karsinogeeneja tai muita terveydelle haitallisia kemikaaleja. Tärkein työkalu on kemikaalien ennakkohyväksyntämenettely, jonka avulla varmistamme, ettei tuotteisiimme päädy haitallisia aineita toimittajilta hankkimiemme kemikaalien myötä.”

Ympäristösertifikaattien ohella myös ympäristömerkit kertovat UPM:n tuotteiden ympäristösuorituskyvystä. Ne auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja ja tarjoavat tietoa sidosryhmille. Tällä hetkellä useimmille yhtiön tuotteille on myönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EU-ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki.

Kaikista UPM:llä käytössä olevista ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvistä sertifikaateista löydät lisätietoa Certificate Finder -työkalun avulla. Sieltä löytyvät myös kaikkien sellutehtaidemme viimeisimmät EMAS-ympäristöselonteot.

 

Teksti: Timo Nykänen

 

Lue lisää:

Tuoteturvallisuus etusijalla

 

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa
Artikkeli | 07/01/2022 08:05:30 | 4 min

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa

Lue lisää
Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen
Blogi | 06/16/2022 13:08:42 | 6 min

Sanavalinnoilla on merkitystä – vastuullisuusjargonista selkeyteen

Lue lisää
Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen
Artikkeli | 06/21/2022 10:09:40 | 4 min

Huoltoseisokki on mahdollisuus toiminnan jatkuvaan parantamiseen

Lue lisää