UPMPulp
  • Sellu
  • UPM Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee Uruguayssa pandemiasta huolimatta

UPM Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee Uruguayssa pandemiasta huolimatta

Uuden eukalyptussellutehtaan rakentaminen suotuisissakin olosuhteissa on haastava projekti, mutta pandemian puhjetessa haaste saa aivan uusia ulottuvuuksia. UPM on kuitenkin määrätietoisesti vienyt hanketta eteenpäin niin tehdastyömaalla Keski-Uruguayssa kuin muissakin projektiin liittyvissä rakennuskohteissa.

Koronakriisi vaikeuttaa yhä yritysten toimintaa kaikkialla maailmassa. Pandemia on heikentänyt liikkuvuutta, nakertanut tuottavuutta ja pakottanut yhtiöt mukautumaan uuteen normaaliin.

Kun UPM päätti uuden Paso de los Torosin sellutehtaan rakentamisesta Duraznon hallintoalueelle kesällä 2019, tappavan viruksen aiheuttama pandemia kuulosti melkeinpä tieteiselokuvalta. Koronavirus kuitenkin iski samoihin aikoihin, kun tehtaan rakennustyöt olivat aluillaan alkuvuodesta 2020.

Noin vuotta myöhemmin hanke etenee kaikesta huolimatta aikataulussa. UPM odottaa pystyvänsä käynnistämään tehtaan toiminnan alkuperäisessä aikataulussa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Poikkeusolosuhteet ja hankkeen kokoluokka huomioiden aikataulussa pysyminen on merkittävä saavutus, joka osoittaa, että työmaan tehokkuudesta ja turvallisuudesta on pidetty hyvää huolta.

Yhteensä kolmen miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointi on toistaiseksi yhtiön suurin. Hankkeeseen kuuluu UPM:n sellutuotantokapasiteetin yli 50 prosentilla kasvattavan tehtaan lisäksi selluterminaalin rakentaminen pääkaupunki Montevideon satamassa sekä paikallisen investointeja paikalliseen infrastruktuuriin Paso de los Torosissa.

harbor_web.jpg

Uuden tehtaan lisäksi UPM rakentaa uuden satamaterminaalin Uruguayn pääkaupunkiin Montevideoon. Kuva: UPM

Hanke edistyy aikataulussa

Tällä hetkellä hankkeen parissa työskentelee yli 3 000 ihmistä 16 rakennustyömaalla. Mekaaninen pystytysvaihe aloitettiin suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden tammikuussa. Sellunvalmistuksen pääprosessialueiden – puunkäsittelyn, kemikaalien talteenoton, kuitulinjan, kuivaamon ja paalien purun –rakennustyöt edistyvät mallikkaasti.

Työntekijöille tarkoitetuista asunnoista on valmistunut yli 90 prosenttia, ja uudet asunnot ovat jo rakennustyöläisten käytössä. Montevideon selluterminaalin päälaiturin, säiliöalueen, selluvaraston ja purkualueen rakennustyöt ovat puolestaan täydessä vauhdissa.

Synergiat Fray Bentosin tehtaan kanssa

Hankkeen vauhdikasta etenemistä Uruguayssa tukee UPM:n pitkäaikainen toiminta maassa. Paso de los Torosin tehtaasta tulee yhtiön toinen sellutehdas Uruguayssa. Vuonna 2007 käynnistynyt Fray Bentosin sellutehdas mahdollistaa muun muassa yhteiseen osaamiseen ja henkilöstöön liittyviä synergioita.

Kun tehtaiden välisen tieinfrastruktuurin parannustyöt saatiin hiljattain valmiiksi, UPM aloitti raskaan lastin kuljetukset Fray Bentosin satamasta Paso de los Torosin tehdastyömaalle. Koneiston, laitteiston ja muiden rakenteiden kuljetus uuden tehtaan työmaalle jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka.

”Kuljetussuunnitelmat on kehitetty yhteistyössä Uruguayn ympäristö-, tie- ja kunnallisviranomaisten kanssa. Näin varmistimme kaluston siirron turvallisesti ja minimoimme vaikutukset muuhun liikenteeseen”, kertoo UPM:n Uruguayn kasvuhankkeen kehitysjohtaja Javier Solari.

Osana tieinfrastruktuurin uudistamista UPM rahoitti uuden ohikulkutien rakentamisen Youngin kaupungin lähelle Río Negron hallintoalueella. Uusi tie ohjaa raskaan liikenteen kaupungin ohi ja yhdistää tärkeät eteläiset kulkuväylät, mikä tukee koko alueen kehitystä.

new mill_web.jpg

Uusi tehdas avataan vuoden 2022 syksyllä. Kuva: UPM

Turvallisuus ennen kaikkea

Uruguayn terveysministeriön turvallisuusohjeiden huolellisella noudattamisella on varmistettu rakennustöiden eteneminen ilman keskeytyksiä. Työntekijät ovat sopeutuneet erinomaisesti pandemiasta seuranneisiin erityisolosuhteisiin.

Heti pandemian puhjettua otettiin käyttöön tiukat turvakäytännöt, kuten työntekijöiden välisten lähikontaktien vähentäminen, tartuntaketjujen jäljitys, työntekijöiden ruumiinlämmön mittaaminen sisäänkäynneillä, työpaikkakuljetusten matkustajamäärien puolittaminen, säännöllinen ajoneuvojen ja tilojen desinfiointi sekä ruokailujen porrastus. Lisäksi työmaalle asennettiin ilmanvaihdon ionisaattoreita, jotka tuhoavat 99 prosenttia kaikista bakteereista ja viruksista.

Yhteensä noin 4 000 työntekijää on testattu 500 satunnaistestissä, joita suoritetaan kuukausittain.

Pandemiaan liittyviä varotoimia on tehostettu entisestään vuodenvaihteen juhlapyhien jälkeen. UPM on kaksinkertaistanut koronatestikapasiteettinsa Suomessa kehitetyllä automaattisella testausjärjestelmällä, ja kaikki työntekijät testattiin lomilta palaamisen yhteydessä. Tällä hetkellä satunnaistestejä otetaan noin 200 päivittäin. Lisäksi kaikilta uusilta työntekijöiltä edellytetään negatiivista koronatestitulosta ennen Paso de los Torosiin saapumista.

Tiukkojen terveysturvallisuustoimenpiteiden noudattaminen jatkuu erittäin tärkeänä myös tulevina kuukausina, silä Covid-19 -tartuntamäärät ovat kasvussa Uruguayssa, samoin kuin monissa muissa maissa.

 

Teksti: Silja Kudel