UPMPulp
  • Sellu
  • Turvallisuus on toisista välittämistä
Artikkeli | 06/08/2021 06:45:04 | 4 min Lukuaika

Turvallisuus on toisista välittämistä

Lappeenrannassa toukokuussa tehdasalueella sattunut tulipalo muistutti, kuinka tärkeää on valmistautua onnettomuuksiin etukäteen. Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä, jokaikinen päivä.

Toukokuisena maanantaina Lappeenrannan taivaalle levisi savua UPM Kaukaan tehdasalueella syttyneestä tulipalosta. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai automaattisen palohälytyksen aamuvarhain. Tuli saatiin nopeasti hallintaan ja henkilövahingoilta vältyttiin.

”Henkilökunta oli todella hyvin tilanteen tasalla. He ottivat heti paloletkut ja vesitykit käyttöön ja rupesivat hoitamaan tilannetta, kunnes palokunta saapui paikalle”, UPM Kaukaan sellutehtaan teollisuus, palo- ja vartiointipäällikkö Tomi Töyrylä kertoo.

Onnettomuustilanteissa tärkeintä on saada tilanne hallintaan ja huolehtia siitä, että ihmiset ovat turvassa ja ettei lisävahinkoa synny. Suuronnettomuustilanteissa lähialueen asukkaita tulee varoittaa. Näissä tilanteissa vaara-alueen määrittämisestä ja asukkaiden tiedottamisesta vastaa aina pelastusviranomainen.

Yhtä tärkeää on tapahtuman jälkiselvitys. Onnettomuuksien yhteydessä suoritetaan aina tapahtuman tutkinta, jossa tapahtumaketju sekä onnettomuuteen johtaneet juurisyyt tutkitaan UPM:n konserninlaajuisen standardin mukaan. Vakavien tapaturmien ja onnettomuuksien tutkimuksiin osallistuu yhtiön edustajia ja tarpeen mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.  Tutkinnoista kerätyt opit jaetaan aina laajasti UPM:n sisällä.

“On erittäin tärkeää tunnistaa juurisyyt ja oppia niistä. Onnettomuuden jälkeen tehdään korjaavia toimenpiteitä, jotta voidaan estää vastaavaa tapahtumasta enää uudestaan”, sanoo UPM Kaukaan sellutehtaan turvallisuuspäällikkö Milja Immonen.

3_biojalostamo-sammutusharjoitus-16x9.jpg

Kaukaan yksikössä paikan päällä oleva palokunta varmistaa, että vasteajat pidetään minimissä. Kuva: UPM

Turvallisuus on jokapäiväistä työtä

Kaukaan tehdas on integraatti, jossa tuotetaan sahatavaraa, sellua, paperia sekä biopolttoaineita ja biokemikaaleja. Alueella sijaitsee myös tutkimuskeskus. Kaikissa yksiköissä on omat turvallisuuspäälliköt, joiden työstä suuri osa on ennaltaehkäisevää toimintaa. Töyrylän ja Immosen työnkuvaan kuuluu esimerkiksi huolehtia siitä, että sellutehtaan palo- ja turvallisuuskalusto on toimintakunnossa. He vastaavat myös vartioinnista ja kiertävät tehtaalla säännöllisesti opastamassa muita työntekijöitä.

UPM:n turvallisuusajattelun mukaan tapaturmat voidaan välttää huolellisella riskienhallinnalla ja ennakoinnilla, ja siksi erilaisiin onnettomuustilanteisiin on varauduttu etukäteen. UPM Kaukaan turvallisuusselvitys pitää sisällään toimintasuunnitelmat suuronnettomuuksien varalta.

Uuden oppiminen luo pohjan työpaikan turvallisuudelle ja Kaukaan tehtaalla onkin järjestetty esimerkiksi paineilmalaitteiden sekä defibrillaattorin, eli sydäniskurin käyttökoulutuksia. Näiden lisäksi järjestetään alkusammutusharjoituksia, ja paikallisen pelastuslaitoksen kanssa harjoitellaan säännöllisesti.

“Pelastuslaitoksen kanssa olemme tehneet niin paljon yhteistyötä, että tunnemme ja tiedämme jo hyvin toisemme,” Töyrylä sanoo.

5_biojalostamo-sammutusharjoitus-16x9.jpg

Turvallisuus on jokaisen UPM:n työntekijän vastuulla. Kuva: UPM

Turvallisuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä

Työturvallisuus on erottamaton ja kaikista tärkein osa jokapäiväistä toimintaa, johon lainsäädäntökin meitä velvoittaa. UPM:n turvallisuusvaatimusten tavoitteena on taata turvallinen työympäristö jokaiselle työntekijälle ja välttää kaikki tapaturmat.

UPM:llä on useita turvallisuusstandardeja, joista kuusi on luokiteltu UPM:n elintärkeiksi standardeiksi. Nämä ovat riskinarviointi, turvalukitus, työlupa, korkealla työskentely, suljettu tila sekä liikkuva kalusto ja nosturit. Standardien noudattaminen koskee työntekijöiden lisäksi myös urakoitsijoita ja vierailijoita. Lisäksi on olemassa lisäohjeita ja -tarkennuksia, jotka vaihtelevat toimipisteittäin.

Immonen muistuttaa, että turvallinen työympäristö on asia, joka luodaan yhdessä ja josta jokainen on vastuussa – kaikilla on velvollisuus puuttua epäkohtiin, toimia sääntöjen mukaan ja huolehtia esimerkiksi suojavarusteiden kunnosta. On myös tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin ja kääntyä esimiehen tai turvallisuuspäällikön puoleen heti, jos huomaa turvallisuusriskin, tai jokin asia arveluttaa.

“Olisi hienoa, jos kaikki työntekijät ymmärtäisivät, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, ja että työturvallisuus lähtee aina itsestä. Turvallisuutta saadaan parannettua aktiivisella asioiden esiintuomisella ja toisista välittämisellä. Jos on vaarallinen tilanne, niin autetaan ja välitetään. Mekin tietysti tuemme työntekijöitä ja linjaorganisaatiota aina tarvittaessa”, Immonen sanoo.

 

Teksti: Laura Iisalo