UPMPulp
  • Sellu
  • Sellutoimintojen näkymät vuodelle 2021

Sellutoimintojen näkymät vuodelle 2021

Haastattelimme UPM Pulpin johtajia viime vuoden haasteista ja niiden vaikutuksista vuoden 2021 odotuksiin.

Anssi Käki, johtaja, sellun toimitusketju ja prosessit

Anssi Käki_web.jpg

Odotan vuodelta 2021 vähintäänkin jonkinasteista taloudellista elpymistä, josta sellun markkinat ovat jo antaneet merkkejä. Sellusta jalostetaan lukuisia lopputuotteita, joista tällä hetkellä pehmopaperin kasvu on vahvinta. Pehmopaperin kulutus on pysynyt hyvänä pandemiasta huolimatta. Kaikki muistavat pandemian alun vessapaperivitsit, mutta myös terveydenhoitoalalla on ollut suuri tarve pehmopaperipohjaisille tuotteille. Graafisen paperin tuotantomäärät ovat laskeneet, mutta se oli odotettavissa. Viime vuonna lasku vain kiihtyi entisestään.

Minulla on vahva tausta tiedonkäsittelyssä ja matemaattisessa mallinnuksessa, joten on ollut hienoa nähdä, kuinka mallinnus ja datan käyttö ovat pandemian aikana nousseet keskeisiksi osiksi ongelmanratkaisua. UPM on jo pitkään hyödyntänyt dataa ja mallinnusta, ja kehitymme siinä jatkuvasti. Uskon, että jatkossa lisäämme dataan pohjautuvien skenaarioiden käyttöä osana taloudellisten riskien hallintaa ja haasteiden ratkaisua. Johtoryhmässämme on useita hyvin analyyttisesti ajattelevia henkilöitä, jotka haluavat lisätä analytiikan hyödyntämistä toiminnassamme.

 

Saara Tahvanainen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining

Saara Tahvanainen_web.jpg

Vuonna 2021 kaksi asiaa nousevat yli muiden. Ensinnäkin jatkamme sitoumustemme ja selluliiketoiminnan kasvusuunnitelman toteuttamista. Toiseksi keskitymme kestävään metsätalouteen – erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelun tiimoilla. Koronapandemia on vienyt mediahuomiota ilmastonmuutokselta ja biodiversiteetin köyhtymiseltä, mutta nämä ilmiöt eivät ole hävinneet mihinkään. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, ja tänä vuonna jatkamme työtämme niiden parissa entistä tarmokkaammin.

Edistämme kestävän metsätalouden kehityshankkeitamme, kuten sitoumustamme kaksinkertaistaa lehtipuuston määrä metsissämme. Lisäksi pyrimme hyödyntämään tilaisuudet yhteistyöhön nuorten parissa. Nuoret ovat aiheellisesti huolissaan ympäristön tulevaisuudesta, ja osallistumme mieluusti keskusteluun kestävämmän tulevaisuuden edistämisestä.

Alan kehityssuuntien osalta odotan sääntelyn tähtäävän kestävyyteen asettamalla rajoituksia tuotteille ja materiaaleille. Meidän on kuitenkin myös lisättävä tietoisuutta siitä, kuinka suuri merkitys puupohjaisilla tuotteilla on jokapäiväisessä arjessa. Teimme hiljattain tutkimuksen siitä, miten suomalaiset suhtautuvat metsiin ja minkä verran he uskovat käyttävänsä puupohjaisia tuotteita. Kun otetaan huomioon kestävän pakkaamisen ja verkkokaupan suosion kasvun sekä hygieniatuotteiden suuren kulutuksen, on yllättävää, etteivät ihmiset tiedosta käyttävänsä puupohjaisia tuotteita päivittäin. Tämän ristiriidan oikaisu tietoisuutta lisäämällä on mielenkiintoinen haaste, johon aiomme tarttua.

 

Juha Kääriäinen, johtaja, Suomen sellutoiminnot

Juha Kääriäinen_web.jpg

Tämän vuoden tavoitteista tärkein on työturvallisuus. Viime vuonna toiminnoissamme sattui liian monta tapaturmaa, joten meillä on varaa parantaa. Olemme pyrkineet varmistamaan, että kaikki pysyvät terveinä sellutehtaillamme, ja toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin. Pyrimme jatkuvasti lisäämään tuotantoa ja tuottavuutta, silti ihmiset ovat aina huomiomme keskipisteessä. Teemme parhaamme, että tuotanto pysyy mahdollisimman korkealla tasolla ja kulut mahdollisimman pieninä. Se on päätehtävämme heti turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden jälkeen. Tietysti yksi tärkeistä velvollisuuksistamme asiakkaita kohtaan on tasaisen laadun jatkuva varmistaminen. Emme tarjoa asiakkaillemme vain sellua, vaan myös luottamusta.

 

Marcos Battegazzore, johtaja, Uruguayn sellutoiminnot

Marcos Battegazzore_web.jpg

Meille vuosi 2020 oli tuottavuuden ja tuloksen kannalta ennätyksellinen. Tänä vuonna keskitymme lujittamaan viime vuonna parannettua tuottavuutta ja hyödyntämään sellun markkinoiden kehityksen.

Samalla meidän on myös keskityttävä Paso de los Torokseen valmistuvan sellutehtaan puunhankinnan ja resurssien varmistamista koskevien suunnitelmien toteuttamiseen. Uuden sellutehtaan toiminta käynnistyy vuonna 2022, joten tänä vuonna meillä riittää töitä organisaation ja resurssien valmistelussa. Valmistelemme tehtaan puunhankintaan liittyviä toimintoja, hankimme urakoitsijat tarvittaviin metsätalous- ja tehdastoimintoihin sekä rekrytoimme ja koulutamme uusia työntekijöitä.

Uusi tehdas antaa piristysruiskeen Uruguayn entuudestaan elinvoimaiselle sellu- ja metsäteollisuudelle, joka on kasvanut tasaisesti viimeiset 30 vuotta. Kun tehdas aloittaa toimintansa, sellusta tulee maan tärkein vientituote. Selluteollisuuden asema Uruguayssa on hyvin merkittävä ja se on tuonut maan talouteen myönteisen muutoksen.

 

Tomas Wiklund, selluliiketoiminnan myyntijohtaja

Tomas Wiklund_web.jpg

Uskon, että etätyö säilyttää merkityksensä toiminnassamme, sillä olemme havainneet sen tehokkaaksi työtavaksi. Jatkossa etätyöympäristöt yhdistyvät perinteisiin toimintatapoihin sekä yhtiön sisäisesti että asiakassuhteissa. Todennäköisesti vähennämme tapaamisia aiemmasta, mutta samalla varmistamme, että niiden merkitys kasvaa.

Myyntitoiminnot ovat riippuvaisia asiakassuhteista ja hyvästä asiakastuntemuksesta. Olimme onnekkaita siinä mielessä, että etätyö oli jo entuudestaan tuttua monille kokeneille myyjillemme, joten hyvien asiakassuhteiden ylläpito etäyhteyksien välityksellä ei tuottanut ongelmia.

Nyt, kun olemme tottuneet viime vuoden mukanaan tuomaan epävarmuuteen, pystymme hallitsemaan tilannetta paremmin kuin pandemian alkuvaiheessa. Tietysti olemme yhä varpaillamme, mutta eri tavalla kuin ennen. Liike-elämän stressi ja huolenaiheet ovat vähentyneet merkittävästi.

Tänä vuonna keskitämme runsaasti voimavaroja Paso de los Toroksen sellutehtaan valmisteluihin. Tavoitteena on kehittää organisaatiota samalla, kun varmistamme kykymme vastata nykyisten ja tulevaisuuden markkinoiden asettamiin vaatimuksiin.

 

Teksti: Lara McCoy