UPMPulp
  • Sellu
  • UPM:n uusi taimitarha piristää paikallistaloutta Uruguayssa
Artikkeli | 06/01/2021 10:50:03 | 4 min Lukuaika

UPM:n uusi taimitarha piristää paikallistaloutta Uruguayssa

Uusimman teknologian yhdistäminen perinteiseen tietotaitoon takaa UPM:n uuden taimitarhan menestyksen.

UPM:n uusi taimitarha tuo vaurautta Sarandí del Yín kaupunkiin Keski-Uruguayn Duraznon maakunnassa jo ennen valmistumistaan. Syyskuussa 2020 alkaneiden rakennus- ja asennustöiden on määrä valmistua viimeistään maaliskuussa 2022, jolloin taimitarhan on suunniteltu aloittavan toimintansa. Työmaan 200 vuorotyöntekijän majoittamiseen on vuokrattu kaupungin kaikki vapaat asunnot.

Taimitarhan 100 hehtaarin alueesta 18 hehtaaria on omistettu tuotantotiloiksi, joihin kuuluu muun muassa 4,5 hehtaaria kasvihuoneita, 2 hehtaaria ulkoilmatarhoja sekä suuri keskustyöhalli. Siellä suurin osa taimitarhan 120 työntekijästä erottelee emokasvien pistokkaista kasvatettaviksi parhaat eukalyptuksen taimet. Täysikasvuisina puut tuottavat 10 miljoonaa uutta tainta, jotka eukalyptusplantaaseilla kasvatettuna varmistavat osaltaan uuden UPM Paso de los Toroksen sellutehtaan raaka-aineen saantia.

”Emme kasvata taimia siemenistä vaan kasvullisen lisäyksen avulla. Se on paras tapa varmistaa puiden korkea laatu ja nopea kasvu. Vain 50 prosenttia pistokkaista juurtuu, joten 10 miljoonaa tainta varten tarvitaan 20 miljoonaa pistokasta”, kertoo UPM Forestal Orientalin taimitarhoista vastaava johtaja Federico Rey.

Taimitarhassa kasvatetaan enimmäkseen Eucalyptus dunnii ja Eucalyptus grandis -lajikkeita, sillä niiden ominaisuudet sopivat erinomaisesti korkealaatuisen selluloosan tuotantoon.

Image 2.JPG

Päätaimitarhaan valmistuu modernit tilat. Kuva: UPM

Taimista täysikasvuisiksi

Näin taimien kasvatus etenee käytännössä: kasvu alkaa juurrutuskasvihuoneessa, jossa ilmankosteus on 95 % ja lämpötila noin 25 oC. Kasvua joudutetaan siirtämällä taimet 40 päivän kuluttua toiseen kasvihuoneeseen, jossa on matalampi ilmankosteus. Vuodenajasta riippuen tämä kasvuvaihe kestää kuukaudesta kolmeen. Kun eukalyptukset ovat saavuttaneet 25 cm pituuden, ne siirretään ulkoilmatarhaan, jossa niiden juuret ja lehdet vahvistuvat. Täältä ne viedään istutettaviksi plantaaseille joko syksyllä tai keväällä, jolloin istuttaminen on mahdollista.

Prosessin aikana taimia lajitellaan ja karsitaan käsin. Se on tarkkaa työtä, joka vaatii harkittuja päätöksiä esimerkiksi sairaiden yksilöiden kitkemisestä. Prosessissa työntekijöiden apuna on keskushallin huippumodernit välineet.

Taimitarhassa hyödynnetään liikuteltavista pöydistä koostuvaa järjestelmää, jonka avulla kasveja voidaan siirtää kasvihuoneesta toiseen mahdollisimman pienellä vaivalla. Kullekin kuusimetriselle pöydälle mahtuu 30 taimialustaa, ja niitä liikutellaan moottoroituja linjastoja pitkin. Koneistuksella optimoidaan taimien kuljetus sekä varmistetaan työn ergonomisuus.

Image 3.JPG

Taimitarhaan palkataan paikallista henkilökuntaa. Kuva: UPM

Piristysruiske paikallistaloudelle

Suurin osa työntekijöistä rekrytoidaan lähiseuduilta. Sarandí del Yín seudun talous on painottunut karjankasvatukseen, ja työttömyysluvut ovat korkeita – erityisesti naisilla. Noin 60 prosenttia uuteen taimitarhaan palkattavista työntekijöistä on naisia, aivan kuten UPM:n kahdessa muussa taimitarhassa Länsi-Uruguayssa.

Rey uskoo uuden taimitarhan piristävän alueen taloutta. Yhtiö on rakentamassa myös pientä koulutustaimitarhaa, jossa alasta kiinnostuneille paikallisyhteisön jäsenille tarjotaan taimitarhassa työskentelyyn tähtäävää koulutusta.

Taimitarhan henkilöstöön kuuluu myös johtoryhmä, joka parhaillaan perehtyy tehtäväänsä UPM:n muissa taimitarhoissa. Lisäksi taimitarha työllistää kastelu- ja sähkömekaanisen tekniikan asiantuntijoita sekä metsä- ja maatalousteknikkoja.

Taimitarhan metallirunkoiset kasvihuoneet on varusteltu alan huipputeknologialla, kuten älykkäällä lämpötilan, kosteuden ja lannoituksen säätelyllä, biomassaa hyödyntävällä lämmitysjärjestelmällä sekä vesijärjestelmällä, joka kerää kasteluveden ylijäämän talteen uusiokäyttöä varten.

”Huippuvarustelu näkyy taimitarhan rakennusbudjetissa. Tavoitteena on varmistaa pistokkaille mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet, jotta juurtumisaste voidaan nostaa 50 prosentista 60 tai 70 prosenttiin. Vielä kymmenen vuotta sitten työskentelimme 20 prosentin juurtumisasteilla”, Rey kertoo.

Taimitarhan tuotantokapasiteetti on määritelty puunhankintasuunnitelmassa, joka huomioi sellutehtaan raaka-ainetarpeet, sopivat puulajikkeet sekä tavoitellun kuidun laadun.

Koska eukalyptustaimilla kestää noin kymmenen vuotta kasvaa täysikasvuisiksi puiksi, istutus- ja hakkuusyklien suunnittelu on erityisen tärkeää UPM Paso de los Toroksen sellutehtaan raaka-ainetarpeiden varmistamiseksi. Valmistuessaan Sarandí del Yín taimitarhasta tulee kestävän metsätalouden suunnannäyttäjä, joka lisää Uruguayn metsätalouden edistyksellisyyttä entisestään.

 

Teksti: Lucía Burbano

 

Turvallisuus on ryhmätyötä
Artikkeli | 08/01/2022 12:19:07 | 5 min

Turvallisuus on ryhmätyötä

Lue lisää
Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi
Blogi | 03/01/2022 09:34:59 | 6 min

Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi

Lue lisää
IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa
Artikkeli | 05/10/2022 11:43:19 | 4 min

IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lue lisää