UPMPulp
Blogi | 04/12/2021 09:34:26 | 3 min Lukuaika

Bond, Green Bond

Vuosi 2020 muistetaan meillä muustakin kuin pandemiasta, joka kiusaa meitä edelleen. Tammikuussa allekirjoitimme YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. UPM:n tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda arvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön hiilidioksidipäästöjä 65 prosenttia.

Kasvuhankkeidemme vauhdin kiihtymisellä on suora linkki rahoitukseemme, mihin vastuullisuus luonnollisesti myös integroituu kuten kaikkeen muuhunkin tekemiseemme. Maaliskuussa tulimme markkinoille 750 miljoonan euron valmiusluottolainalla tai revolverilla kuten sitä  asiantuntijapiireissä kutsutaan. Revolverin marginaali on sidottu fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämis- ja luonnon monimuotoisuuden parantumistavoitteeseen.

Loppuvuodesta julkaisimme EMTN-ohjelman yhteydessä vihreän rahoituksen viitekehyksen. Pyrimme saamaan viitekehyksestä mahdollisimman kattavan, jotta siinä näkyisi vastuullisuuden kokonaisvaltainen integrointi ja yhtiön ympäristövaikutukset. Siksi sisällytimme siihen kuusi ICMA:n (International Capital Market Association) kategoriaa, joihin vihreän joukkovelkakirjalainan varoja voitaisiin kohdistaa. Kuten markkinoiden parhaisiin käytäntöihin kuuluu, haimme viitekehykselle riippumattoman mielipiteen CICEROlta ja saimme korkeimman mahdollisen Dark Green -luokituksen. Heti tämän jälkeen laskimmekin liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan eli Green Bondin.

Vuosi on vaihtunut ja rahoituksen vastuullisuuteen kuuluu läpinäkyvyys. Kysymys kuuluukin, miten revolverin marginaalin kanssa kävi ja mihin hankkeisiin Green Bondin raha käytettiin?

Fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkein yksittäinen toimi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja keskeinen tekijä 1,5 asteen sitoumuksen saavuttamisessa ja revolverin marginaalin määrittelyssä. Vuoden 2020 aikana saavuttamamme kuuden prosentin vähennys omissa ja ostosähkön päästöissä on tavoitteemme mukainen ja antaa osaltaan täyden vähennyksen marginaalissa. Pariisin ilmastosopimus astui voimaan vuonna 2015, ja olemme tänä aikana vähentäneet revolverin piirissä olevia hiilidioksidipäästöjämme 20 prosenttia.

1,5 asteen sitoumuksemme sisältää päästövähennysten lisäksi myös metsiin ja tuotteisiin liittyviä tavoitteita. Tämän takia halusimme suunnata ensimmäisellä Green Bondilla hankitut varat näihin kohteisiin. UPM:n liiketoiminta pohjautuu metsien kestävään käyttöön, joten pääosa rahoituksesta allokoitiin metsiin ja toimintaamme siellä. Metsäsertifioinnin lisäksi vaikuttavuutta mitataan metsien hiilinielulla, joka oli itse asiassa suurempi kuin UPM:n omat vuotuiset päästöt, ja biodiversiteetin kehityksellä, joka sekin oli myönteistä.

Vaikka päästöillä ja metsillä on tämänhetkisillä mittausmenetelmillä suurempi ympäristövaikutus, uudet markkinoille tulevat, kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ovat suurin yksittäinen positiivinen tekijä ilmaston kannalta. Uuden luominen ottaa aikaa ja rahaa, joten osa Green Bondista suunnattiin UPM:n bioliiketoimintojen kehittämiseen. Patenttien ja tuotemerkkien lukumäärä kertoo edistyksestämme, ja esimerkiksi biolääketieteen tuotteilla voi olla mittaamaton arvo lääketutkimuksessa, jos ei niinkään taloudellisesti, mutta inhimillisesti.

Tästä kaikesta voit lukea lisää ensimmäisestä Green Bond 2020 -raportistamme (englanniksi).  Ei ehkä yhtä vetävää luettavaa kuin James Bond, mutta revolveri ja Green Bond mukana meilläkin.

Kenneth Råman, Rahoitusjohtaja, UPM
Sami Lundgren, Vastuullisuusjohtaja, UPM