Paikalliset hankkeet tarjoavat tekemista ja oppimista Lappeenrannassa

Paikallisuutiset 31.1.2018 11.00 EET

Lukemisen ja oppimisen tukeminen sekä toimipaikkojen paikallisyhteisöihin sitoutuminen kuuluvat UPM:n Biofore Share and Care -vastuullisuusohjelmaan. Monet tuetuista hankkeista on suunnattu lapsille ja nuorille, tulevaisuuden rakentajille.

Hyvä esimerkki paikallisesta vaikuttamisesta on UPM:n Kaukaan tehdasintegraatin kotipaikka Lappeenranta, jossa oli loppuvuodesta 2017 käynnissä useita hankkeita eri ikäisille nuorille.

Lasten iltapäiväkerhoissa liikutaan ja leikitään

Lasten jalkojen töminä ja iloinen hälinä kaikuivat Lappeenrannan Kaukaan koulun käytävillä talvisena iltapäivänä, kun kello soi koulupäivän päätteeksi. Osa lapsista suuntasi vielä liikuntakerhoon. Olympiakomitean koordinoimat, yritysten tukemat ja paikallisten urheiluseurojen ohjauksella toteutetut Lasten Liike iltapäivät -kerhot ovat pyörineet syksyn ajan useassa Suomen koulussa. Lappeenrannassa Kaukaan koulun lisäksi Voisalmen ja Skinnarilan alakoulujen oppilaat ovat voineet osallistua maksuttomiin tai hyvin edullisiin liikuntakerhoihin. Kerho-ohjauksesta ovat Kaukaalla vastanneet Pesä Ysit, Lappeenrannan voimistelijat sekä PEPO. Kerhojen tavoite on kannustaa kaikkia lapsia liikkumaan sekä tarjota sosiaalista ja valvottua ohjelmaa iltapäiviin.

Pienten eli 1.─2. luokkalaisten ryhmässä oli syksyllä Kaukaalla 20 osallistujaa. Monessa koulussa 5.─6.-luokkalaiset ovat haastavin ikäryhmä saada mukaan kerhotoimintaan, kertoo Olympiakomitean Carita Riutta. "Isompien lasten ryhmät ovat useassa koulussa pienempiä kuin nuorempien ryhmät. Tosin Voisalmen koulussa isojenkin ryhmässä on 18 henkeä, siellä on saatu lapset hyvin mukaan."

lasten_liike_samikontto-700x350.jpg
Lasten Liike iltapäivät -kerhotoiminta saa positiivista palautetta myös Kaukaan koulun rehtorilta ja kerhojen ohjaajilta. "Seurojen välinen yhteistyö on toiminut hyvin", sanoo kerho-ohjaaja Jenna Backman. Hän kertoo, että kerhotuntien sisällössä pyritään leikin ja hauskan yhdessä tekemisen avulla harjoittelemaan liikkumisen perustaitoja, kuten välineiden hallintaa ja kehonhallintaa. Lähtökohtana on, että lapset saavat osallistua ja tehdä oman osaamisensa mukaisesti.

"Seurat ovat monipuolisesti mukana. Ohjaukseen tulee erilainen ote, kun ammattilaiset vetävät ryhmiä ja kerhoa", sanoo Kaukaan koulun rehtori Hanna-Maria Toivanen. Kerhotoiminta heijastuu myös koulutuntien sisältöön. "Eka- ja tokaluokkalaiset halusivat kerhossa leikityn hauskan leikin mukaan myös liikuntatunneille."

"Kerho on kiva", sanoo Ville-Veikko, 8 vuotta. Hän on osallistunut jokaiseen syksyn aikana pidettyyn kerhoon kaverinsa kanssa. 7-vuotias Valma kertoo omaksi suosikkilajikseen hirvenmetsästyksen, paikallisen version perinteisestä polttopallosta. Nauru ja riemukas kirkuminen vahvistavat lasten kommentit: liikunta on hauskaa.

Vesitutkimuksia ja talousmetsiin tutustumista

Syksyn aikana satavuotiaan Suomen kuudesluokkalaisilla oli mahdollisuus tutustua talousmetsien kiertoon neljällä UPM:n tehdaspaikkakunnalla. Lappeenrannan lisäksi metsäretkiä järjestettiin Kouvolassa, Raumalla ja Pietarsaaressa. Oppilaat tutustuivat maastorasteilla erilaisiin metsänhoidon vaiheisiin ja pääsivät myös istuttamaan taimia.

metsäretki-700x350.jpg
Myös 5.- ja 7.-luokkalaisille suunniteltu Koulujemme lähivedet -hanke laajeni viime vuonna Raumalta useammalle UPM:n tehdaspaikkakunnalle, mukaan lukien Lappeenrantaan. Hankkeella kannustetaan peruskoulujen oppilaita kiinnostumaan luonnontieteistä ja tutkimaan lähivesiä. Koulut saavat vesitutkimukseen tarvittavia laitteita, ja tutkimustuloksista koottu aineisto tallennetaan Suomen Ympäristökeskuksen rekistereihin.

Esikoululaisten askartelukilpailu tuotti upeita taideteoksia

Lappeenrannan nuoret taiteilijat häikäisivät näkemyksillään askartelukilpailussa. UPM Kaukaan syksyllä järjestämään Suomi 100 -teemaiseen askartelukilpailuun osallistui noin 500 lasta esikouluryhmistä sekä 1. ja 2. luokilta.

"Lapset saivat raaka-aineiksi kaikkea metsästä: puuta, paperia, sahanpurua, sellua ja haketta", kertoo UPM Kaukaan sidosryhmäpäällikkö Katja Tiikasalo. "Saimme kilpailuun kaikkiaan 80 työtä, ja ne olivat aivan uskomattomia! Teemaan oli perehdytty muun muassa historian ja muinaisten Suomi-tarinoiden kautta, ja lapset olivat ottaneet vanhempia myös mukaan töiden tekemiseen."

Askartelukilpailun satoa voi katsoa UPM Kaukaan Facebook-tililtä. Voittajaksi valittiin Voisalmen esikouluryhmä, joka oli askarrellut Saimaan kanavan Mustolan sulun. Ryhmä pääsi tehdaskierrokselle ja juhlalounaalle Kaukaalle. Lisäksi palkinnoiksi muille osallistujille jaettiin heijastimia ja huomioliivejä ja linnunpönttöjä. Työt olivat näytteillä Kaukaan konttorilla.

linnunpönttö-700x350.jpgLinnunpönttöjenkin takaa löytyy tarina paikallisyhteisön tukemisesta. Pöntöt on teetetty Kaukaan sahatavarasta paikallisella Laptuote-säätiöllä. Säätiö työllistää kehitysvammaisia, pitkäaikaistyöttömiä ja muita työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevia. "Halusimme tukea säätiön toimintaa. Mietimme mallit yhdessä ja tilasimme viittä erilaista pönttömallia", Tiikasalo kertoo. Pönttöjä annetaan lahjoiksi ja palkinnoiksi.

Yrityskylä opettaa yhteiskunnan ja työelämän toimintaa

Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu oppimisympäristö Yrityskylä opettaa lapsille yhteiskunnan toimintaa, yrittäjyyttä ja työelämää yritysten tukemana.

Lappeenrannan Yrityskylä on kuudesluokkalaisille. Suomessa keksitty konsepti koostuu opettajakoulutuksesta, oppimateriaaleista ja kymmenestä oppitunnista ennen varsinaista yrityskyläpäivää. Lapsille annetaan roolit, joiden mukaan he työskentelevät kylässä. Roolit annetaan luokissa ennakkoon jokaisen kyvyt ja persoona huomioiden.  "Yrityskylävierailun pitäisi olla positiivinen kokemus jokaiselle. Roolit ja tehtävät esitetään leikin kautta", kertoo Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n aluepäällikkö Elina Niskanen. Hän jatkaa, että yläkoululaisille suunnattu Yrityskylä on kilpailuhenkisempi ja se sijoittuu globaaliin ympäristöön.

Elina-Niskanen-ja-Linnea-Koskimies-yrityskylässä-_-kuva-Petra-Niemi-1400x700.jpg

Elina Niskanen ja Linnea Koskimies Lappeenrannan Yrityskylässä.

Yritykset sitoutuvat tukemaan Yrityskylää kolmen vuoden jaksoissa. "Nyt esimerkiksi UPM:llä on kylässä rooli paperinvalmistajalle, jonka pitää ostaa sellua tai puuta, sekä biopolttoaineiden parissa työskentelevälle tutkijalle", Niskanen kuvailee. "Palkitsevinta palautetta on se, kun lapset lähtevät kylästä iloisina ja kertovat, että tämä oli paras koulupäivä ikinä!"

Lukutyöpajoja, Bioaikarekka ja luentoja vanhemmille opiskelijoille


Syksyn paikalliset hankkeet koskivat myös yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia lappeenrantalaisia opiskelijoita. Teknisten alojen ammattikouluopiskelijoille järjestettiin Sanat haltuun -lukutaitotyöpaja. Biotaloutta esittelevä Bioaikarekka vieraili satamassa ja Kimpisen lukiolla. Myös metsälähettilästoiminta jatkui syksyllä edellisvuosien tapaan. Lähettiläät eli metsäalan ammattilaiset käyvät kertomassa yhdeksäsluokkalaisille metsän tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä metsäteollisuuden innovaatioista.

Osa hankkeista, kuten liikuntakerhot ja Yrityskylä, jatkuvat edelleen vuonna 2018. Vierailijaluennot Lappeenrannan yliopistolla kuuluvat myös kiinteästi UPM:n toimintaan. Keväällä on luvassa lisäksi ohjattua välituntiliikuntaa, iltaisin järjestettävä salibandykerho alakoululaisille ja maksuton jalkapallopäivä, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lue lisää:

Kuudesluokkalaiset tutustuvat talousmetsien kiertoon UPM:n tehdaspaikkakunnilla
http://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Kuudesluokkalaiset-tutustuvat-talousmetsien-kiertoon-UPMn-tehdaspaikkakunnillla-001-Mon-21-Aug-2017-11-03.aspx

Lasten liikuntakerhoilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia

https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/liikuntakerhoilla-lisataan-lasten-ja-perheiden-hyvinvointia/

Lukutaito avartaa maailmaa

https://www.upmbiofore.fi/vastuullisuus/lukutaito-avartaa-maailmaa/

Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista

https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/sanat-haltuuun-lukumotivaatiota-rap-sanoituksista/

Yrityskylässä opitaan itse tekemällä

https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/yrityskyla/


Kummisuhde, hääkengät ja markan tontti – yhtiö tuki isovanhempiani monin tavoin

https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/kummisuhde-haakengat-ja-markan-tontti-yhtio-tuki-isovanhempiani-monin-tavoin/

Vastuullinen vedenkäyttö on yksi UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman neljästä painopistealueesta

https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/vastuullinen-vedenkaytto-on-yksi-upmn-biofore-share-and-care-ohjelman-neljasta-painopistealueesta/

Teksti: Petra Niemi

Kuvat Petra Niemi, Sami Kontto, Katja Tiikasalo