UPM avaa haettavaksi 40 paikkaa oppisopimusohjelmiin Suomen sellu- ja paperitehtailla

Paikallisuutiset 1.11.2019 10.00 EET

 UPM käynnistää tänään haun 40 paikkaan, jotka sijoittuvat Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille sekä Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin ja Tervasaaren paperitehtaille.

Ammattitutkintoon valmistavat koulutusohjelmat koostuvat käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Ohjelmat valmistavat monipuolisiin tuotannon, sähkö/automaation sekä mekaanisen kunnossapidon tehtäviin. Koulutusyhteistyökumppaneina toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo sekä Ammatinedistämislaitos AEL.

Ohjelmiin haetaan tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan sellu- ja paperiteollisuuden moniosaajiksi ja joilla on ammatillinen perusosaaminen, motivaatio kehittyä sekä oikea asenne turvalliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn.

Hakuaika koulutusohjelmiin on 1.11. – 2.12.2019.

” Oppisopimusohjelmien avulla vastaamme Suomen sellu- ja paperitehtaiden ikärakenteen aiheuttamaan työvoimatarpeeseen sekä varmistamme uusien työntekijöiden osaamisen. Biotalous tarjoaakin monipuolisia tilaisuuksia tulevaisuuden ammattilaisille. Siksi investoimme jatkuvasti koulutukseen ja ammattitaitoiseen osaamisen kehittämiseen eri puolilla Suomea", UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sanoo.

UPM:llä on pitkä kokemus omista ammattiin valmistavista koulutusohjelmista. Parhaillaan yhtiössä on Suomessa käynnissä 20 koulutusohjelmaa, joissa opiskelee noin 300 henkilöä. 

Lisätietoja koulutusohjelmistamme ja yhteystiedot löytyvät internetsivuiltamme www.upm.fi/oppisopimus

Haussa olevat paikat:

UPM Kymi sellutehdas, Kouvola
UPM Pietarsaari sellutehdas
UPM Jokilaakso paperitehtaat (Jämsänkoski, Kaipola), Jämsä
UPM Kaukas paperitehdas, Lappeenranta
UPM Kymi paperitehdas, Kouvola
UPM Tervasaari paperitehdas, Valkeakoski
 

Lisätietoja antaa:

Koulutuspäällikkö Jari Nyström, puh. 02041 46660, jari.nystrom@upm.com