Koronaviruksen ehkäiseminen UPM:n toimipaikoissa

Paikallisuutiset 22.3.2020 0.00 EET

UPM on ryhtynyt toimiin suojellakseen omaa ja liikekumppaniensa henkilöstöä koronavirukselta näiden työskennellessä UPM:n toimipaikoissa.

Ensisijaisesti noudatetaan aina voimassa olevia viranomaisohjeita. Kaikissa UPM:n toimipaikoissa on voimassa seuraavat varotoimet ja toimintamallit, joita myös kaikkien toimipaikoissa toimivien alihankkijoiden ja heidän henkilöstönsä tulee noudattaa:

  • Sairaana työpaikalle saapuminen on kielletty
  • Mikäli työntekijä sairastuu työpäivän aikana, tulee hänen lähteä kotiin välittömästi ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
  • Henkilöstön tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta
  • Henkilöt, jotka ovat saapuneet viimeisen 14 vuorokauden aikana toisesta maasta, eivät saa tulla UPM:n toimipaikkoihin
  • Työpaikalla tulee pidättäytyä kättelystä ja ylläpitää kohteliasta etäisyyttä muihin ihmisiin

Tavarantoimittajien ja kuljetusyritysten kuljetushenkilöstöä koskevat edellä mainittujen lisäksi seuraavat toimintaohjeet:

  • Kuljettajat, jotka ovat olleet toisessa maassa viimeisen 14 vuorokauden aikana voivat tuoda tai hakea kuorman UPM:n toimipaikasta vain, mikäli he ovat täysin terveitä
  • Kuljettajien tulee minimoida kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa olleessaan UPM:n alueella ja pysyä ensisijaisesti ajoneuvossa purun ja lastauksen aikana

Huomioi paikkakuntakohtaiset erityisohjeet!
Kouvolassa, Kuusankoskella UPM Kymin tehdasalueella on lisäksi  poikkeusjärjestelyitä normaaliin toimintaan ja alueella liikkumiseen liittyen, jotka tulee selvittää ennen alueelle saapumista. 

 

Linkki www.upm.fi >