UPM Kaukaalla 150 kesätyöntekijää ja 53 oppisopimusopiskelijaa

Paikallisuutiset 29.5.2020 0.00 EEST

(UPM, Kaukas, 29.5.2020 klo 15.30 EET) - UPM Kaukaalla työskentelee aikaisempien vuosien tapaan kesän aikana yli 150 kesätyöntekijää.  Lisäksi oppisopimuskoulutuksissa sahalla, sellu- ja paperitehtaalla on 53 koulutettavaa. Kesäväkeä on tullut taloon maalis-huhtikuusta alkaen, ja viimeisimmät aloittavat kesäkuun alussa.

UPM palkkaa tänä vuonna reilut 800 kesätyöntekijää. Vakituisten työntekijöiden loma-aikaan kesätyöntekijät ovat varmistamassa tuotantoa ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Suurin osa, noin 600 kesätyöntekijää, työskentelee UPM:n tuotantolaitoksilla, ja noin 250 on asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijalle kesätyöt ovat mahdollisuus oppia käytännön kautta asioita, joihin opinnoissa on perehdytty. UPM:lle kesätyöntekijät toimivat paitsi tuuraajia, myös tuovat myös uusia näkökulmia ja päivitettyä tietoa. Monilla kesätyöntekijöillä on kokemusta UPM:ltä jo aikaisemmilta kesiltä.

​UPM:n kesätyöhaku kiinnosti nuoria. Hakemuksia tuli yhteensä 16 000, ja hakijoita oli 7 500 henkilöä. Tarjolla olleet työtehtävät vaihtelivat tuotannon työntekijän ja esimiehen tehtävistä vartiointitehtäviin sekä viestinnän ja ostotoiminnan asiantuntijatehtävistä puunhankinnan ja metsätalouden erilaisiin tehtäviin. ​​

Kaukaan sahan oppisopimuskoulutukseen valittiin tänä keväänä 15 henkilöä. Huhtikuun 20. päivä aloittaneet oppisopimuskoulutettavat tulevat työskentelemään sahan eri tuotannonvaiheissa seuraavan kahden vuoden aikana.  ”Oppisopimusohjelman avulla vastaamme sahan ikärakenteen aiheuttamaan työvoimatarpeeseen sekä varmistamme uusien työntekijöiden osaamisen”, sahan johtaja Antti Waajakoski sanoo.  

Koronavirustilanne vaikuttaa joka työpaikalla arjen toimintaan, kun fyysisiä kontakteja pyritään välttämään ja luodaan uusia toimintatapoja. Muutamia kesätyöpaikkoja on koronan vuoksi jouduttu myös perumaan.  Tänä vuonna UPM:n kesätyöntekijät saavat etukäteen UPM:n ohjeet yksiköiden toimintatavoista koronavirusaikana. Yleisperehdytys tapahtuu Kaukaallakin tänä vuonna verkossa.

Lisätietoja:

Vesa Volmari, UPM Kaukas integraattijohtaja, puh. 020 415 4048

 

UPM Kaukas

Kaukaan tehtaat Lappeenrannassa muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden integraatin, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa, energiaa sekä biopolttoaineita. Kaukaalla sijaitsevat myös UPM:n suurin tutkimus- ja tuotekehityskeskus sekä UPM Metsän Itä-Suomen puunhankinnan johto ja Lappeenrannan metsäpalvelutoimisto. Kaukaalla työskentelee noin 1000 UPM:läistä sekä lähes 500 alihankkijoidemme työntekijää.