UPM vaikuttaa merkittävästi Lappeenrannan alueen talouteen

Paikallisuutiset 3.11.2020 9.30 EET

(UPM, Lappeenranta, 3.11.2020 klo 9:30 EET) UPM:n paikallinen verovaikutus Lappeenrannan alueella vuonna 2019 oli noin 28 miljoonaa euroa. Se sisältää kiinteistöverot, arvioidut kunnallisverot henkilöstön palkoista sekä arvioidut yhteisöverot.

UPM Kaukaan toimintojen synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus oli noin 50 miljoonaa euroa ja koko Suomessa noin 101 miljoonaa euroa. Tämä kuvaa omien ja välillisten työntekijöiden nettotulojen kautta syntyvää yksityistä kulutusta hyödykkeisiin.

Vuonna 2019 UPM:n toiminnot Lappeenrannassa työllistivät suoraan 990 henkilöä, ja yhtiön välillinen työllisyysvaikutus oli 1040 henkilöä. Kesällä UPM:n palveluksessa työskenteli lisäksi 180 kesätyöntekijää.

Kaukas_Pulp_1920x1080.jpgUPM tukee vuosittain myös paikallisyhteisön hyvinvointia edistäviä hankkeita erilaisin sponsoroinnein ja lahjoituksin.

Tiedot käyvät ilmi UPM Kaukaan vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuvasta EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo kattavasti tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

"UPM Kaukas on merkittävä toimija Lappeenrannassa ja läsnä näkyvästi paikkakuntalaisten arjessa. Olemme julkaisseet EMAS-selonteon aiempaa laajempana jo muutaman vuoden ajan. Toimintamme vaikutuksiin liittyvä läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, ja halumme viestiä sidosryhmillemme konkreettisilla ja varmennetuilla tiedoilla”, sanoo UPM Kaukaan tehdas- ja integraattijohtaja Vesa Volmari.

EMAS-raportoinnissa hyödynnetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

Näistä ja muista vaikutuksistamme voit lukea lisää selonteosta:

EMAS Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2019 

 

UPM:n verovaikutukset:

UPM:n verovaikutukset vuonna 2019