UPM Timberin yt-neuvottelut ovat päättyneet

Lehdistötiedote 25.3.2021 11.30 EET

UPM Timber kertoi 2.2.2021 suunnittelevansa useita toimenpiteitä toimintansa tehostamiseksi ja kannattavuutensa parantamiseksi. Toiminnan kehittämissuunnitelmat ovat jatkumoa syksyllä 2020 tehdylle organisaatiouudistukselle. Suunnitelmien toteuttamiseksi käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut on nyt saatu päätökseen.

Neuvottelujen lopputulemana UPM Timber uudistaa kaikkien sahojensa johtamismallin. Myös tuotannon yhteisten toimintojen sekä toimitusketjun rooleja ja toimenkuvia on tarkasteltu samassa yhteydessä. Lisäksi Kaukaan sahan pientukkilinja lakkautetaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä ja Korkeakosken sahan käyntimallia optimoidaan. 

Näistä syistä johtuen työtehtävien määrä UPM Timberissä vähenee yhteensä 43, mikä on 17 vähemmän kuin yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa arvioitu enimmäisvähennystarve. Vähennyksissä huomioidaan eläkejärjestelyt sekä määräaikaisuuksien päättymiset.

UPM tarjoaa tukea niille, joita henkilöstövähennykset koskettavat. Muutosturva sisältää uudelleentyöllistymiseen tähtääviä palveluita ja koulutusta.

Lue myös:

Lisätietoja:

Mika Åby, tuotannosta vastaava sahanjohtaja, Alholman saha, mika.aby@upm.com, p. 040 585 2637 
Antti Waajakoski, Kaukaan sahanjohtaja, antti.waajakoski@upm.com, p. 046 876 8043
Lauri Kunnas, johtaja, toimitusketju, lauri.kunnas@upm.com, p. 040 582 8359 ​