Biologiselta puhdistamolta hajuhaittoja lähiympäristöön

Paikallisuutiset 18.5.2021 0.00 EEST

Kaukaalla syntyy hajuja sellun- ja mäntyöljyn valmistuksessa, jätevesien ja lietteen käsittelyssä sekä biojalostamolla. Hajut ovat pääasiassa rikkiyhdisteitä, jotka haisevat jo pienissä pitoisuuksissa.
 
Tämän kevään aikana tehtaan lähialueella tuntuneet hajut ovat peräisin pääsääntöisesti jätevedenpuhdistamolta. Ruoppasimme keväällä puhdistamon kaksi allasta, joihin kertyvä kiintoaines voi aiheuttaa käymistilassa ikävää hajua. Tilanne parantui, mutta ruoppauksilla ei valitettavasti ollut tällä kertaa yhtä positiivista vaikutusta kuin vuonna 2018. Toimenpiteet tämänhetkisen ongelman ratkaisemiseksi ovat kuitenkin käynnissä.
 
Pahoittelemme aiheuttamaamme hajuhaittaa ja toivomme, että saamme tilanteen nopeasti ratkaistua!