Haku UPM Kaukaan oppisopimuskoulutuksiin on alkanut

Paikallisuutiset 10.8.2021 12.20 EEST

Opiskele työtä tehden tuotantoprosessin ammattilaiseksi UPM Kaukaan sellutehtaalla tai Lappeenrannan biojalostamolla. Hae jo tänään, viimeistään 6. syyskuuta mennessä!

 

Tietoa sellun tuotannon oppisopimusohjelmasta

Noin kaksi vuotta kestävän koulutusohjelman aikana kehityt sellun valmistuksen moniosaajaksi. Tuotannon työtehtävissä varmistetaan sellunvalmistusprosessin sujuvuus raaka-aineista tuotteiksi ja edelleen asiakkaille. Työtä tehdään valvomossa prosessia ohjaten kuin myös aktiivisesti tehtaalla kiertäen. Tieto- ja tuotannonohjausjärjestelmien käyttö on osa jokapäiväistä työtäsi. Sellutehtaiden tuotannon tehtävät ovat vuorotyötä.

Hae täällä sellun tuotannon oppisopimusohjelmaan!

 

Tietoa biojalostamon tuotannon oppisopimusohjelmasta

Noin kaksi vuotta kestävän koulutusohjelman aikana kehityt tuotannon vuoro-operaattorin tehtäviin maailman ensimmäiseen kaupallisen mittakaavan biojalostamoon, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Tuotannon työtehtävissä olet mukana ohjaamassa ja varmistamassa tuotantoprosessien toimivuutta ja turvallisuutta.  Kolmivuorotyötä tehdään niin sisätiloissa kuin kentällä osana vuorotiimiä.

Hae täällä biojalostamon tuotannon oppisopimusohjelmaan!

 

Tietoa mekaanisen kunnossapidon oppisopimusohjelmasta

Noin kaksi vuotta kestävän koulutusohjelman aikana kehityt ammattilaiseksi mekaanisen kunnossapidon monipuolisiin tehtäviin. Näitä ovat muun muassa mekaanisen kunnossapidon huolto-, korjaus ja asennustehtävät, joita tehdään huoltotiloissa ja ulkona prosessialueella. Tehtäväsi on laitoksen käyttävyyden sekä turvallisuuden varmistaminen. Työskentelet maailman ensimmäisessä kaupallisen mittakaavan biojalostamossa, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa.

Hae täällä biojalostamon mekaanisen kunnossapidon oppisopimusohjelmaan!

 

Tietoa sähkö- ja automaatioalan oppisopimusohjelmasta

Noin kaksi vuotta kestävän koulutusohjelman aikana kehityt sähkö- ja automaatioasentajan ammattilaiseksi tehtaamme monipuolisiin tehtäviin. Teet muun muassa sähkö- ja automaatiolaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä osana kunnossapitotiimiä pääasiassa päivätyössä. Tehtäväsi on laitoksen käyttävyyden sekä turvallisuuden varmistaminen. Työskentelet maailman ensimmäisessä kaupallisen mittakaavan biojalostamossa, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa.

Hae täällä biojalostamon sähkö- ja automaatioalan oppisopimusohjelmaan!

Koulutusohjelmat koostuvat käytännön työharjoittelusta sekä teoriaopinnoista. Koulutusohjelmiinn valittujen kanssa tehdään koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus, jonka ajalta maksetaan palkkaa.

Yhteistyökumppaninamme toimii Saimaan ammattiopisto Sampo. Teoriakoulutukset pidetään lähiopetuksena tai virtuaalisesti. Kouluttajina toimivat UPM:n omat asiantuntijat ja ulkopuoliset koulutuksen ammattilaiset.

 

Koulutuksen tavoitteet

  • Kasvaa perehdyttämisen ja työhönopastuksen kautta sekä itsenäisellä harjoittelulla monipuoliseksi ammattilaiseksi
  • Perehtyä yritykseen ja omaan tuotantolaitokseen 
  • Laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma tutkinnon suorittamiseen
  • Suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Osaava ja motivoitunut henkilöstö varmistaa turvallisen ja tuloksellisen toiminnan.

 

Onko tämä koulutus sinulle?

Sinulla on jo ammatillinen perustutkinto tekniikan tai prosessiteollisuuden alalta. Aikaisempi työkokemus vastaavilta aloilta katsotaan eduksesi. Etsimme aktiivisia henkilöitä, joilla on halua oman ammattitaidon ja työn kehittämiseen. Oma-aloitteisuus, positiivinen asenne, vastuun ottaminen ja kyky tehdä päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ovat ominaisuuksia, joita työssä tarvitaan tiimityötaitojen lisäksi. Työssä tarvitaan sujuvaa suomen ja kohtuullista englannin kielen osaamista.

Meille UPM:ssä turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteenamme on, ettei yhtäkään tapaturmaa tapahdu työpaikallamme. Odotamme jokaiselta UPM:läiseltä turvallisuusajattelua, sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja halua edistää näitä omalla toiminnalla.

Hae ohjelmiin viimeistään 6. syyskuuta 2021!