UPM Kaukaalla merkittäviä verovaikutuksia

Paikallisuutiset 9.11.2022 16.00 EET

UPM vaikuttaa merkittävästi Lappeenrannan alueen talouteen
keskiviikko 9. marraskuuta 2022
 UPM:n paikallinen verovaikutus Lappeenrannan alueella vuonna 2021 oli noin 45 miljoonaa euroa. Se sisältää kiinteistöverot, arvioidut kunnallisverot henkilöstön palkoista sekä arvioidut yhteisöverot. 

UPM Kaukaan toimintojen synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus oli noin 47 miljoonaa euroa ja koko Suomessa noin 96 miljoonaa euroa. Tämä kuvaa omien ja välillisten työntekijöiden nettotulojen kautta syntyvää yksityistä kulutusta hyödykkeisiin. 

Vuonna 2021 UPM:n toiminnot Lappeenrannassa työllistivät suoraan 933 henkilöä, ja yhtiön välillinen työllisyysvaikutus oli 981 henkilöä. Lisäksi alueella työskenteli päivittäin keskimäärin 393 urakoitsijan työntekijää. Kesällä UPM työllisti noin 180 kesäharjoittelija. 

Tiedot käyvät ilmi UPM Kaukaan vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuvasta EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo kattavasti tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

EMAS-raportoinnissa hyödynnetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

Näistä ja muista vaikutuksistamme voit lukea lisää selonteosta:

EMAS Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2021  

UPM:n verovaikutuksista lisätietoa.