Biopolttoaineet käynnisti ensimmäisen oppisopimusohjelmansa

Paikallisuutiset 7.4.2022 0.00 EEST

Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma on UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan ensimmäinen oppisopimusohjelma. Ohjelma käynnistettiin 29. maaliskuuta 2022.

"Haluamme pitää huolta ammattitaitoisesta, motivoituneesta ja aktiivisesta työvoimasta myös tulevaisuudessa kouluttamalla ja siirtämällä olemassa olevaa osaamista oppisopimusmallin kautta", sanoo henkilöstöpäällikkö Hans Nyström UPM Lappeenrannan biojalostamolta.

UPM-Biofuels-Oppisopimus-2022.jpg

UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma on kaksivuotinen. Opiskelijat kasvavat perehdyttämisen ja työhönopastuksen kautta sekä itsenäisellä harjoittelulla alan ammattilaiseksi.

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ammattitutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi ammattiin oppimista tuetaan teoriaopinnoilla. Koulutusohjelma johtaa prosessiteollisuuden ammattitutkintoon. Opiskelun ajalta maksetaan palkkaa.

Tämän oppisopimusohjelman pääkoulutuskumppani on Saimaan ammattiopisto Sampo. Lisäksi petrokemian prosessikoulutuksesta vastaa Careeria-ammattioppilaitos.

UPM on useiden vuosien ajan määrätietoisesti kehittänyt oppisopimusmallia eri liiketoimintojen tarpeisiin. Oppisopimusohjelmia UPM:n yksiköissä alkaa säännöllisesti. Oppisopimus on yleinen käytäntö rekrytoitaessa ja koulutettaessa ammattilaisia UPM:n eri prosesseihin.