Suuronnettomuusharjoitus UPM Pietarsaaren tehdasalueella torstaina 22.3. | Storolycksfallsövning vid UPM Jakobstads fabriksområde torsdag 22.3

Paikallisuutiset 21.3.2018 15.00 EET

​UPM järjestää yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa suuronnettomuusharjoituksen UPM Pietarsaaren tehdasalueella torstaina 22.3.

Harjoituksen tavoitteena on pelastusviranomaisten ja toiminnanharjoittajien yhteistoiminnan kehittäminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Harjoituksen aikana tehdasalueella liikkuu tavallista enemmän hälytysajoneuvoja.

***

UPM arrangerar en storolycksfallsövning 22.3 på fabriksområdet i samarbete med räddningsmyndigheterna.

Syftet är att utveckla samarbetet mellan räddningsmyndigheterna och verksamhetsutövarna vid ett olyckstillbud. Flera utryckningsfordon än normalt rör sig på fabriksområdet under övningen.