UPM Pietarsaaren sellutehtaalla rikkihappovuoto – vaikutukset vähäisiä

Paikallisuutiset 24.9.2018 17.00 EEST

(UPM, Pietarsaari, 24.9.2018 klo 17.00 EET) – UPM Pietarsaaren sellutehtaalla sattui sunnuntaina 23.9.2018 rikkihapon kemikaalipurun yhteydessä rikkihappovuoto. Vuoto johtui kemikaalisäiliöön johtavan putken rikosta. Suurin osa rikkihaposta saatiin nopeasti talteen, mutta osa siitä valui sellutehtaan sadevesiviemäriin ja aiheutti tehtaan jäteveden pH-arvon eli happamuuden hetkellisen alenemisen. Happamuudeltaan alhainen jätevesi ei ole myrkyllistä, mutta se saattaa hetkellisesti vaikuttaa kaloihin jäteveden purkupaikan välittömässä läheisyydessä. Vesialueella tehdyissä kartoituksissa pH-arvon todettiin palautuneen nopeasti normaalille tasolle, eikä merkittäviä vaikutuksia ympäristölle havaittu.

Lisätietoja: Simon Fagerudd, Mill Manager, UPM Pietarsaari, puh. 040 585 2718