Uudella uralla hyvässä porukassa

Paikallisuutiset 3.9.2018 10.00 EEST

Oppisopimusopiskelija Ronja Holmnäs UPM Pietarsaaren sellutehtaalla korostaa ihmisten kohtaamisten merkitystä  hyvän työilmapiirin luomisessa. Sekä esimiesten että alaisten hyvinvointi heijastuu työtuloksiin ja työpaikan yleiseen energiaan.

Ronja 2.jpg

Ronja Holmnäs on yksi UPM Pietarsaaren sellutehtaan oppisopimusopiskelijoista talteenoton lipeälinjalla. Vaikka hän on viettänyt viisi kesää ja yhden kokonaisen vuoden UPM Pietarsaaren kuitulinjoilla, on hän ehtinyt saada valmiiksi muun muassa kemiantekniikan kandidaatinopinnot ja lastentarhanopettajan tutkinnon.

Meneillään olevassa kahden vuoden oppisopimuskoulutuksessa Ronja suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinnon opettelemalla kaksi talteenoton osa-aluetta: soodakattilan ja lipeälinjan. Näin hän saa hyvän kokonaiskuvan talteenoton toiminnasta ja voi toimia asiantuntijana talteenotossa.

Päätös hakea oppisopimuskoulutukseen varmistui välivuoden aikana. Silloin hän punnitsi lastentarhaopettajan koulutuksen viemistä loppuun ja tulevaisuuden näkymiä molemmilla aloilla, sekä opetustehtävissä että UPM:llä. Ronja piti UPM Pietarsaaren työporukasta, joka tuli tutuksi vuoden määräaikaistyöjakson aikana. Silloin varmistui myös päätös oppisopimuskoulutukseen hakemisesta. Hyvien tyyppien kanssa on mukavaa tehdä töitä. Koulutus alkoi sopivasti maaliskuussa, jonka aikana Ronja suoritti tutkintonsa loppuun ja aloitti jälleen täysin uuden ja jännittävän asian parissa.

Jatkuvaa oppimista

Yhteensä 29 oppisopimusopiskelijaa Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtailta tapasivat toisensa maaliskuussa koulutuksen aloituspäivillä Vierumäellä. He saivat yhteisen perehdytyksen, jonka jälkeen oppiminen alkoi itse työn teossa kunkin omalla tehtaalla. Pietarsaaressa koulutusohjelmassa aloitti kaksi naista ja kaksi miestä. Kaikista aloittaneista Ronja ja toinen pietarsaarelainen olivat Ronjan yllätykseksi ainoat naiset. Mieluinen yllätys oli osallistujien vaihteleva ikäjakauma. Yleisesti UPM:n oppisopimuskoulutuksiin tiensä löytävät hyvin eri-ikäiset henkilöt, joilla on enemmän tai vähemmän työelämän kokemusta.

Vaikka virallinen perehdytysjakso kestää 32 päivää, on oppiminen kahden vuoden koulutuksessa Ronjan mielestä jatkuvaa, sillä uusia asioita opetellaan joka päivä. Tehtaan toiminnot avautuvat oppisopimusopiskelijalle aivan eri lailla, kun pääsee työskentelemään eri ihmisten kanssa useiden prosessien ja niiden eri vaiheiden parissa. Ensimmäisen kesän työntekijälle voi olla haastavaa saada kokonaiskäsitystä tehtaan toiminnasta, kun jo omien tehtävien opettelu vaatii aikaa. Pikkuhiljaa Ronjalle on kertynyt kokemusta, tietoa ja taitoa oivaltaa prosessien merkitys osana monimutkaista siilojen, kattiloiden, linjojen ja nappuloiden yhdistelmää.

 

Haku UPM:n oppisopimuskoulutukseen on jälleen auki. Lue lisää sivuiltamme www.upm.fi/oppisopimus