UPM Pietarsaaren huoltoseisokissa kehitetään tehdasta ja parannetaan ympäristötehokkuutta

Paikallisuutiset 9.4.2024 11.00 EEST

(UPM, Pietarsaari, 9.4.2024 klo 11) – UPM Pietarsaaren sellutehtaalla käynnistyy mittava huoltoseisokki tehtaan alasajolla perjantaina 12.4.2024. Seisokki alas- ja ylösajoineen kestää reilut kaksi viikkoa. Vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee UPM:n oman henkilöstön lisäksi päivittäin jopa 1 000 ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien työntekijää.

”Seisokissa huolletaan ja uusitaan laitteita, joilla parannetaan muun muassa koko tehtaan käytettävyyttä ja vähennetään päästöjä ympäristöön”, sanoo vt. tehtaanjohtaja Markus Alenius.

Sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitoksella uudistetaan iso osa turbiinista, joka vastaa koko tehtaan sähköntuotannosta. Uusintojen myötä turbiinin toiminta tehostuu, käytettävyys paranee ja elinkaari pitenee. Sellutehdas on jo nyt yliomavarainen sähköntuotannossaan, mikä tarkoittaa, että tehdas tuottaa enemmän sähköä kuin sitä tarvitsee. Ylimääräinen sähkö myydään valtakunnalliseen sähköverkkoon. Turbiinin tuottamalla sähkömäärällä voitaisiin lämmittää n. 30 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa. Tehtaan tuottama sähkö- ja lämpöenergia on vähäpäästöistä, sillä yli 98 prosenttia siitä tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla​. 

Sellutehtaan tuotantolinjoilla puolestaan tehdään useita erilaisia uudistuksia ja parannuksia, jotka vaikuttavat positiivisesti tuotannon tehokkuuteen, käytettävyyteen ja käyntivarmuuteen. Näin ollen suunnittelemattomien seisokkien ja hajupäästöjen määrä vähenee. Sellun pesuvaiheeseen tehtävät parannukset vähentävät koko tehtaan veden kulutusta ja sen myötä jäteveden määrää. 

Yhteensä seisokissa toteutetaan yli 3 400 työtä.

Tehtaan ylös- ja alasajot saattavat aiheuttaa hajuhaittoja lähiympäristössä. Seisokista johtuen myös liikennemäärät UPM:n tehdasalueelle johtavilla tieosuuksilla kasvavat. 

UPM:n huoltoseisokki piristää merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta. 

 

Lisätietoja antaa:
Vt. tehtaanjohtaja Markus Alenius, puh. 040 585 2743

 

 

UPM Pietarsaari

UPM Pietarsaaren tehtaat muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden keskittymän, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta puusta sellua, sahatavaraa ja energiaa. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjoisen alueen puunhankinnan konttori. UPM:llä Pietarsaaressa työskentelee noin 350 henkilöä. upmpietarsaari.fi.

Seuraa UPM:ää Instagram | Facebook | #upmpietarsaari #upmjakobstad

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils