UPMPulp
  • Tietoa meistä

Vahvista liiketoimintaasi selluillamme

Keskitymme asiakkaillemme tärkeisiin asioihin – alkaen luottamuksesta.

Tämä on UPM Pulp

Me haluamme asiakkaidemme menestyvän. Yhdistämme tehokkaan tuotannon ja kattavan kestävästi valmistettujen lehti- ja havupuusellujen tuotevalikoiman, dynaamisen myyntitiimin, paikallisen teknisen tuen ja palvelun sekä luotettavat toimitukset pitkäaikaisten logistiikkakumppaniemme kautta.

 

UPM Pulp lyhyesti

3,7 miljoonan tonnin
vuosituotantokapasiteetti
340 miljoonan euron
investoinnit 2014–2018
Yli 150
asiakasta valituilla markkina-alueilla
UPM Pulp lyhyesti/kartta
 
 

  

  • Ainutlaatuinen valikoima lehti- ja havupuuselluja
  • Vastuullinen kumppani ja sellun toimittaja
  • Osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta
  • Yksi UPM:n kasvavista liiketoiminnoista
 

 

Globaalit megatrendit ajavat sellun kysyntää

Globaalit megatrendit ajavat sellusta valmistettujen pehmo-, pakkaus- ja erikoispapereiden sekä hygieniatuotteiden kasvavaa kysyntää. Koska kuluttajatuotteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, tulee valkaistun kemiallisen sellun kysyntä jatkumaan vakaana.

Väestön kasvu ja ikääntyminen, kaupungistuminen

Luonnonvarat: niukkuus ja uusiutuvien merkitys

Digitalisaatio ja verkkokauppa

Ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja sääntöjen noudattaminen

 

 

Luomme arvoa biotalouden rajattomilla mahdollisuuksilla

Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä maailmassa on 2 miljardia uutta keskiluokan kuluttajaa. Tämä ohjaa myös kestävien ja turvallisten ratkaisujen, uusien teknologioiden ja vastuullisten liiketoimintatapojen kysyntää. Kuluttajakysynnän kasvuun vastaaminen kestävillä ja turvallisilla ratkaisuilla, kuten sellu, tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia UPM:n liiketoiminnoille tänään ja tulevaisuudessa.

 
Luomme arvoa biotalouden rajattomilla mahdollisuuksilla