UPMPulp
  • Sellua vastuullisesti

Mitä on kestävä sellu?

Kestävä, uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava sellu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilipohjaisille raaka-aineille. Vastuullisuustyömme heijastuu läpi arvoketjun – niin taloudellisina ja sosiaalisina vaikutuksina kuin ympäristöhyötyinä.

UPM PULP. FIBRES FOR THE FUTURE.

 


 
 

Päivittäistä työtä vastuullisuuden eteen

 

Sellua on kaikkialla

 

Kotona

 

Töissä

 

Vapaa-ajalla

 

Vastuullinen puunhankinta

Puu on tärkein raaka-aineemme. Tämän vuoksi käytämme puuta vain kestävästi hoidetuista metsistä.

 

Kestävää kasvua Suomessa

Suomen talousmetsiä kutsutaan osittain luonnontilaisiksi metsiksi. Niitä hoidetaan metsän luonnollista elinkaarta jäljittelevillä menetelmillä.

Kestävää kasvua Uruguayssa

Suurin osa Fray Bentosin sellutehtaalla käytettävästä puusta tulee yrityksen omilta puuviljelmiltä. Loput tulevat yksityisiltä maanomistajilta.

Taimia Uruguayn ja Suomen taimitarhoilta

UPM:n kolmessa taimitarhassa kasvatetaan vuodessa yli 50 miljoonaa korkealaatuista taimea, jotka varmistavat metsien ja puuviljelmien uusiutumisen.

FSC® ja PEFC -sertifioitu toimitusketju

Kaikki UPM:n omat metsät on sertifioitu, ja 84 % kaikesta UPM:n tuotantolaitoksissa käytettävästä puusta ja puukuidusta on peräisin sertifioiduista metsistä

 

Miten valmistetaan maailman kestävintä sellua?