Tee sellulla suuri vaikutus

 

Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä suuri vaikutus kestävästi tuotetulla sellulla. Huomiomme toiminnassamme koko arvoketjun, joka alkaa kestävästi hoidetuista talousmetsistä ja eukalyptusviljelmistä. 

 

 

UPM:n kiertotaloudessa arvokasta puuta käytetään viisaasti

Puu ja sen tehokas käyttö ovat UPM:n toimintojen ydin. Muutamme kaikki sivuvirrat ja tähteet uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Käytämme lukuisia kertoja uudelleen materiaaleja, joita tavallisesti pidetään jätteenä, ja tuotamme lisäarvoa älykkäillä ratkaisuilla. Tämän ansiosta voimme myös kierrättää tuotantoprosessissa käytettävän veden useita kertoja. Vain pieni osa vedestä poistuu prosessista jätevetenä.

 

Tutustu kiertotalouteen

 

Sellu kiertotalouden osana

Sellu osana kiertotaloutta

Suomessa UPM:n korjaamia tukkeja käytetään yhtiön sahoilla ja vaneritehtailla.Niiden tuotannon sivuvirtoina syntyvä puuhake ja sahanpuru käytetään sellun tuotantoon, kun taas tähteet, kuten oksat ja kuori, käytetään bioenergian tuotantoon.

Sellusta valmistetaan paino-, pehmo- ja erikoispapereita sekä kartonkia. Sellun tuotannossa syntyvää raakamäntyöljyä käytetään uusiutuvien biopolttoaineiden valmistuksessa. Tärpättiä myydään teollisuuden raaka-aineeksi.

 

More with Biofore

Biofore on UPM:n kestävän kehityksen mukaisen periaatteen ja vastuullisten liiketoimintatapojen perusta. Tekemällä enemmän vähemmällä toimimme resurssi- ja kustannustehokkaasti ja pysymme kilpailukykyisinä. Alla joitakin saavutuksiamme.

 
 
Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) kuormitus

-50 % sellutonnia kohden

Jäteveden määrä

-20% sellutonnia kohden

Vedenkulutus

-30% sellutonnia kohden

 
Sellutehtaamme ovat muuttuneet

energian ostajista energian myyjiksi

SO2-päästöt

-60% sellutonnia kohden

Sertifioidun puun ja kuidun osuus

85 % (+50 % 10 vuodessa)

 
Miten kestävästi selluntoimittajasi toimii?

Miten kestävästi selluntoimittajasi toimii?

Olemme laatineet selluntoimittajan kestävyyden arvioimiseen sellun toimittajan kestävyyden arviointikortin. Se on läpinäkyvä mittari, joka mittaa sellutoimitusten kestävyyttä asteikolla huonosta erinomaiseen neljässä eri luokassa: puuraaka-aine, tuotanto, sidosryhmäyhteistyö ja suoriutumisen todentaminen.

Tutustu selluntoimittajan kestävyyden arviointikorttiin (PDF, englanniksi) »

Tutustu UPM Pulpin ympäristösääntöihin (PDF) »

 
UPM:n sertifikaattihaku

UPM:n sertifikaattihaku

Pyrimme tarjoamaan parhaita mahdollisia kansainvälisten standardien mukaisia tuotteita ja palveluja. Haun kautta löydät kaikki ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskevat sertifikaatit ja selonteot sekä laatuasiakirjat.

 

Tee pysyvä vaikutus