Sosiaalinen vastuu

 

Sellutehdas tuo elinvoimaa sitä ympäröivään yhteisöön. Toimintamme vaikuttaa ihmisiin tehtaan sisä- ja ulkopuolella. UPM haluaa olla hyvä työnantaja ja vastuullinen yhteisön jäsen, jolla on aktiivinen rooli paikallisessa taloudessa. Toimintamme kautta pyrimme parantamaan ihmisten toimeentuloa, hyvinvointia ja turvallisuutta.

 
UPM Pulpin suoraan ja epäsuorasti luomat työpaikat

Yli 43 000

Jakamaton taloudellinen lisäarvo

829 milj. €

UPM:n Uruguayssa toimivan säätiön ohjelmien vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt

Yli 300 000

 

Työterveys- ja turvallisuus on tärkeintä

Työterveys ja turvallisuus on tärkeintä

Henkilöstön hyvinvointi ja terveys sekä turvallinen työympäristö ovat toimintamme perusedellytyksiä. Olemme luoneet aktiivisesti yrityskulttuuria, jossa ennakoiva turvallisuus on luonnollinen osa jokapäiväisiä toimia. Oman henkilöstömme lisäksi myös urakoitsijat ja vierailijat kuuluvat turvallisuuden hallintajärjestelmäämme.

 
 
One Safety -kattavuus – UPM:n globaali turvallisuuden raportointityökalu

100%

UPM:n vuosittaiset turvallisuushavainnot

48 000

UPM:n globaali tapaturmataajuus

3,3 miljoonaa työtuntia kohden

 

Vaikutamme positiivisesti ihmisten elämään

UPM osallistuu aktiivisesti paikalliseen kehitykseen

Our role in local economies/Content/UPM Pulp

Roolimme paikallisissa talouksissa

UPM vaikuttaa ympäröiviin yhteisöihin suoraan ja epäsuorasti – ja haluamme vaikutuksemme olevan positiivinen. Tämän vuoksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja olemme aktiivisia paikallisessa taloudessa.

Tämä tarkoittaa työpaikkojen luomista ja ostovoiman lisäämistä, yhteistyötä läheisten toimittajien ja koulutuslaitosten kanssa, puun hankkimista yksityisiltä metsän- ja maanomistajilta, kumppanuutta paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa – ja ennen kaikkea ihmisten kuuntelemista ja toimeen ryhtymistä.

Ethical business practices

Eettiset liiketoimintatavat

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisia ja eettisiä liiketoimintatapoja kaikkialla. Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä työntekijöiden oikeuksia ja tarjoamme työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön. 

UPM:n säätiö avustaa maaseutuyhteisöjä Uruguayssa

 

Vuonna 2006 perustettu UPM:n säätiö, Fundación UPM, edistää koulutusta ja yrittäjyyttä yhteistyössä järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa Uruguayssa. Säätiön tavoitteena on edistää maaseutuyhteisöjen pitkäaikaista kehitystä ja kestävää kasvua yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Säätiö työskentelee yhdessä järjestöjen, julkisten instituuttien, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

 
 

130

yhteisöä

208

projektia

109

organisaatiota

91 405

osallistujaa
 
 

UPM:n säätiön 10 vuoden taival

Aiheeseen liittyviä tietoja