Sitoudumme kestävään metsänhoitoon ja raaka-aineiden käyttöön

 

Puu on luonnollinen sellun raaka-aine. Hankimme puuta vain toimittajilta, jotka hoitavat metsiään ja tunnustavat metsäalueiden tärkeyden tulevaisuudessa.

 

Olemme sitoutuneet kestäviin metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa metsien järjestelmällistä uudistamista ja monimuotoisuuden edistämistä.

Haluamme samaan aikaan varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillamme korkealaatuista sellua. Olemme tämän vuoksi rakentaneet tehtaillemme vakaat puuraaka-ainelähteet. Tämä edellyttää suunnittelua, osaamista, työtä ja huolellisuutta.

Puun alkuperän seurantajärjestelmämme täyttävät sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointien vaatimukset. Jäljitämme ja vahvistamme kaiken puuraaka-aineen alkuperän ja laillisuuden maailmanlaajuisesti.

 

Metsät ovat tärkeitä ekosysteemejä

Metsät tuottavat materiaalihyötyjä, vähentävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat tunnetusti lukuisia virkistymismahdollisuuksia.

 

UPM Pulp – Vaikutu metsistä

 

Puunhankinta-alueet

Puuta Suomen osittain luonnontilaisista metsistä

Oma hankintaorganisaatiomme, UPM Metsä, hankkii sellupuuta pääasiassa yksityismetsistä ja yritysten omistamista metsistä Suomesta, Luoteis-Venäjältä ja Virosta. Kaikki nämä metsät kuuluvat pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, jota hallitsevat havupuut (mänty ja kuusi) ja muutamat lehtipuut (koivu ja haapa).

UPM on Suomen suurimpia yksityisiä metsänomistajia. Se omistaa noin 640 000 hehtaaria metsää. Tämä kattaa noin 10 % UPM:n puun kokonaiskäytöstä Suomessa. 

Puuta Uruguayn lauhkeiden ruohotasankojen puuviljelmiltä

Suurin osa Fray Bentosin sellutehtaalla käytettävästä puusta tulee yhtiön omilta puuviljelmiltä. Loput tulevat yksityisiltä maanomistajilta. UPM kannustaa paikallisia maanomistajia monipuolistamaan maatalousmaan käyttöä perustamalla kestävän kehityksen mukaisia puuviljelmiä laidunmaiden oheen.


 

UPM:n kestävän metsänhoidon faktat

Tunnemme aina puun alkuperän

Kaikki puu on laillisesti hankittua

100 % FSC®- ja PEFC-kontrolloitua puuta

Kaikille hakkuualueille istutetaan taimia

85% käyttämästämme puusta on sertifioitua (maailman metsistä sertifioitua on vain 11 %)

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta toimissamme

Hoidamme metsiä hiilinieluina

Suojelemme vesistöjä

Emme käytä suojelualueiden tai trooppisten metsien puuta

Asetamme kaikille toimittajillemme tiukat vaatimukset maailmanlaajuisesti ja valvomme niitä säännöllisesti

 

Kaikki alkaa metsästä

 

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta

UPM:n maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta metsissä ja puun toimitusketjussa. UPM istuttaa vuosittain miljoonia puita osana jopa 50 vuotta kestäviä metsänhoito-ohjelmia.

Teemme myös yhteistyötä organisaatioiden, kuten WWF:n, Royal Society for the Protection of Birdsin, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, kanssa. Tähän mennessä 14 UPM:n omistamaa metsäaluetta on suojeltu WWF:n Perintömetsä-tunnuksella. UPM:n suomalaisissa metsissä on lähes 39 000 suojelukohdetta.

Kun suunnitellaan puuviljelmää, on tärkeää edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, hallita maaperän eroosiota ja suojella vesistöjä, niin alueen valinnan kuin puiden istuttamisenkin aikana. UPM on määrittänyt lähes 7 600 hehtaaria yrityksen omistamaa maata suojelualueeksi. Lisäksi Uruguayn Fomento-ohjelma pyrkii yhteistyössä paikallisten yksityisten maanomistajien kanssa monipuolistamaan tuottajien maankäyttöä kestävillä puuviljelmillä.

 

Metsien uusiutumisen varmistaminen

UPM Joroisten taimitarha

Järvi-Suomen alueella sijaitseva Joroisten taimitarha tuottaa vuodessa noin 20 miljoonaa taimea UPM:n ja yksityismetsänomistajien käyttöön.

Uruguayn taimitarhat

UPM Forestal Orientalin taimitarhat Quichónissa ja Paysandússa varmistavat korkealaatuisen eukalyptuspuun pitkäaikaiset toimitukset Fray Bentosin sellutehtaalle. Taimitarhojen taimia käytetään sekä UPM:n omalla maalla että ulkopuolisten osapuolten mailla Fomento-ohjelman puitteissa.

 

UPM Forestal Oriental – eukalyptuksen kestävät nykyaikaiset puuviljelmät

UPM Forestal Oriental

UPM:n puuviljelmät kattavat suurimman osan UPM Fray Bentosin sellutehtaan puuraaka-ainetarpeesta. Loput ostetaan riippumattomilta toimittajilta, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä UPM Forestal Orientalin kanssa useiden vuosien ajan.

UPM:llä on yli 25 vuoden kokemus puuviljelmistä Uruguayssa. UPM hoitaa Uruguayssa yli 250 000 hehtaaria maata, josta noin 60 prosentin osuudelle on istutettu eukalyptusta. Loput maat ovat suojelualueina tai metsänhoitoon liittyvän infrastruktuurin ja teiden käytössä, esimerkiksi karjalaitumina.

Eucalyptus grandis- ja Eucalyptus dunnii -lajikkeet on kehitetty Fray Bentosin eukalyptusosaamiskeskuksessa, joka kuuluu UPM:n globaaliin tutkimus- ja kehitysverkostoon.