UPM Jakobstads driftstopp i oktober sysselsätter 1 200 utomstående medarbetare

Local news 16.10.2018 0:00 EEST

upm-pietarsaari- sellutehdas.jpg

(UPM, Jakobstad, 16.10.2018 kl. 13.45) – Ett omfattande driftstopp vid UPM Jakobstads cellulosafabrik inleds med nedkörning den 20 oktober. Driftstoppet inklusive nedkörning och uppstart tar cirka två veckor i anspråk. Som mest arbetar upp till 1 200 anställda hos entreprenörer och tjänsteleverantörer på fabriksområdet utöver den egna personalen.

I närområdet kan nedkörningen och uppstarten av fabriken medföra olägenheter i form av lukt. På grund av driftstoppet, mellan 22 oktober och den 2 november ökar dessutom trafiken på de vägsträckor som leder till UPM:s fabriksområde. Den tillfälliga trafikomläggning via Larsmovägen som ordnats på grund av förnyande av Tjuvörsbroarna ökar trafiken ytterligare.

Under driftstoppet utförs olika underhållsarbeten och anläggningsservice bland annat för att förbättra energieffektiviteten och tillgängligheten av återvinningen och torkmaskinerna vid cellulosafabriken. Redan idag är fabriken mer än självförsörjande vad gäller värme och el, dvs. den producerar ett överskott av energi ur förnybar råvara. Överskottselen levereras till elnätet. Andelen förnybara bränslen i energiproduktionen är över 99 procent.

”Vid UPM:s driftstopp står säkerheten och kvaliteten i fokus. Syftet är att försäkra cellulosafabrikens tillgänglighet och säkra drift. Vi har anordnat ett flertal utbildningar för vårt eget folk och de externa medarbetarna för att se till att arbetet förlöper säkert och effektivt”, säger direktören för Jakobstads cellulosafabrik och fabriksintegrat Simon Fagerudd.

UPM:s driftsstopp  har en märkbar positiv inverkan för närområdets tjänsteproducenter p.g.a. ett stort behov av bl.a logi och andra dylika tjänster.

Mer information:

General Manager Simon Fagerudd, tfn 040 585 2718

 

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den förnybara råvaran virke till cellulosa, sågvara och energi. På området finns även UPM Skogs virkesanskaffnings regionkontor i Österbotten. UPM Jakobstad har cirka 390 anställda.

Följ UPM Jakobstad Instagram | upmpietarsaari.fi

 

UPM

Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Vårt bolag sysselsätter omkring 19 100 personer och vår årsomsättning är cirka 10 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Följ UPM Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils