Sjätteklassisterna lär sig om hållbar användning av ekonomiskogar – skogsutfärder i Jakobstadden 3 september

Local news 29.8.2019 0:00 EEST

Pietarsaari_metsäretket3_092019.JPG

Pietarsaari_metsäretket4_092019.JPG

UPM ordnar skogsutfärder för sjätteklassister på fem fabriksorter under augusti och september. Syftet med skogsutfärderna är att ge eleverna en positiv skogsupplevelse och erbjuda information om hållbar skogsanvändning.

Under utfärderna, som kallas Ekonomiskog – utveckling och hållbar användning, får eleverna bland annat bekanta sig med skogarnas ekonomi- och rekreationsanvändning, viltvård samt virkesprodukter.

Utfärderna ordnas i samarbete med Finska Forstföreningen och 4H-föreningen i Jämsä, Kouvola,
Villmanstrand, Jakobstad och Raumo. 171 elever och 8 lärare har anmält sig från Jakobstad.
Utfärdsmålet ligger vid Runebergs stuga / Östanpåvägen 130, 68660 Jakobstad.
- Karta länk

Skogsutfärder i Jakobstad arrangeras på tisdag den 3 september mellan klockan 8 och 15. I utfärderna
deltar Etelänummen koulu och Oxhamns skola.
UPM har ordnat motsvarande skogsutfärder under åren 2017 och 2018. Eleverna har tyckt speciellt
mycket om trädplanteringen, historierna om viltvård samt korvgrillning vid lägerelden. För många elever
ger skoldagen i skogen uppfriskande omväxling och för vissa är deras allra första skogsutfärd.


Värdar för skogsutfärderna i Jakobstad är bl.a.
• Robert Lindqvist, Fredrik Nylund och Kalle Greis, UPM Skog
• Tuula Torppa, Kokkola 4H-förening
• Camilla Wahlsten, Finlands Svenska 4H


Välkommen!
UPM Skog och Finska Forstföreningen

Pietarsaari_metsäretket_092019.JPG

Pietarsaari_metsäretket2_092019.JPG