Servicearbete vid Hästgrundets båtsluss stänger tillfälligt Larsmovägen 8.4 och 15.4

Local news 6.4.2020 0:00 EEST

Vid Hästgrundets båtsluss utförs servicearbeten där bl.a. delar på slussluckan förnyas. På grund av arbetena stängs Larsmovägen av för trafik 8.4 och 15.4 kl. 10.00-11.00.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718