Luktolägenheter på grund av driftstopp på cellulosafabriken

Local news 20.5.2020 0:00 EEST

På grund av driftstopp på UPM Jakobstads cellulosafabrik har olägenheter i form av lukt förekommit från 18.5. Lukt olägenheterna fortsätter möjligen fram till produktionsstart 22.5. Produktionsstoppet beror på underhåll av utrustningen.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718