Hästgrundets båtslussar öppnas

Local news 22.7.2020 17:00 EEST

Underhållsarbetet vid Hästgrundets båtslussar är färdigt och slussarna kan nu användas igen. 

Vi beklagar olägenheterna som uppstått på grund av underhållsarbetet.

 

Mer information: Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718