Hästgrundets båtslussar ur bruk över helgen

Local news 14.7.2020 13:30 EEST

Efter en mer ingående inspektion har skadorna vid Hästgrundets båtsluss konstaterats mera omfattande än vad de tidigare förutsatts. Underhållsarbetet påbörjades under lördagen 11.4 och beräknas nu fortsätta över helgen.

Vi uppdaterar underhållsarbetets tidtabell på vår hemsida.

www.upmpietarsaari.fi

Vi beklagar olägenheten.

Mera information: Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718