Strikta coronaanvisningar under servicestoppet vid UPM Jakobstad

Local news 19.10.2020 18:30 EEST

(UPM, Jakobstad, 19.10.2020) – Servicestoppet vid UPM Jakobstads cellulosafabrik inleddes måndagen den 12 oktober. Vid fabriken arbetar förutom UPM:s egen personal som bäst även 1 600 personer som är anställda hos entreprenörer och tjänsteleverantörer, sammanlagt cirka 1 900 personer.

UPM och dess samarbetspartner har förbundit sig att under driftstoppet följa de noggrant planerade åtgärderna för att förhindra coronasmitta. UPM har gått igenom planerna på förhand med de lokala hälsomyndigheterna.

”Utifrån antalet coronavirusfall befinner sig området i spridningsfasen och i fabriksområdet har vi betonat vikten av att följa alla anvisningar. Bland arbetstagarna som arbetar under sevicestoppet har hittills två coronavirusfall konstaterats. Myndigheterna har satt de exponerade personerna i karantän. Till dessa hör för närvarande inga anställda vid UPM. Arbetet i fabriksområdet fortsätter enligt anvisningarna och planerna”, säger UPM Jakobstads fabriksdirektör Simon Fagerudd.

Under servicestoppet får endast friska arbetstagare komma in i fabriksområdet och varje arbetstagare bedömer sin situation dagligen. Under driftstoppet iakttas noggranna säkerhetsavstånd samt anvisningar som gäller hygien och användningen av ansiktsskydd. Närkontakten har minimerats genom att arbetstagarna arbetar avskilt från varandra och genom att mat- och kaffepauserna har fördelats över flera tidpunkter.

”Vi strävar efter att servicestoppet ska vara säkert och vi har skärpt anvisningen som gäller användningen av ansiktsskydd. Ansiktsskydd ska alltid användas inomhus samt utomhus i arbetsuppgifter där närkontakt inte kan undvikas", säger Fagerudd.

Servicestoppet pågår i ungefär tre veckor och under denna tid utförs rengörings-, service- och underhållsarbeten vid cellulosafabriken och en del anordningar förnyas.

Mer information:
Fabriksdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718