Servicestoppet vid UPM Jakobstads cellulosafabrik närmar sig

Local news 5.10.2020 1:00 EEST

(UPM, Jakobstad 5.10.2020 kl. 13) – Servicestoppet vid UPM Jakobstad inleds måndagen den 12 oktober och pågår ungefär tre veckor. Produktionsavbrottet framskrider en avdelning åt gången under veckoslutet den 10–11 oktober. Det kan uppstå luktolägenheter i den närliggande omgivningen när produktionen vid fabriken avbryts och körs i gång på nytt. Under driftstoppet ökar trafikmängden med början den 12 oktober på vägavsnitten som leder till UPM:s fabriksområde. För att göra trafiken i området smidigare har en ny väg har tagits i bruk som fortsättning på Bottenviksvägen.

Under driftstoppet görs nödvändiga rengörings-, service- och underhållsarbeten vid fabriken och en del anordningar förnyas.

”För oss på UPM är säkerhet och kvalitet av största vikt. Genom regelbundna servicestopp säkerställer vi säker och effektiv drift vid fabriken. Vi har ordnat ett flertal utbildningstillfällen för våra egna och samarbetspartnernas anställda för att säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt samtidigt som vi noggrant följer instruktionerna för att förhindra coronavirussmitta”, säger fabriksdirektör Simon Fagerudd.

Förutom den egna personalen arbetar omkring 1 600 entreprenörer och tjänsteleverantörer i UPM Jakobstads fabriksområde under driftstoppet. Största delen av den utomstående arbetskraften kommer från Finland.

Strikta åtgärder för att förhindra coronavirussmitta

Vid fabriken iakttas säkerhetsavstånden samt anvisningarna om hygien och ansiktsskydd noggrant under driftstoppet. Närkontakt minimeras genom att arbetstagarna arbetar i arbetsgrupper och genom att de har sina mat- och kaffepauser vid olika tider. Ansiktsskydd används i sådana arbetsuppgifter där närkontakt inte kan undvikas. UPM och entreprenörsföretagen förstår vikten av att förhindra smittspridningen även utanför arbetstiden. Av personer som kommer från andra länder krävs ett coronatest både i avgångslandet och i Finland.

”Vårt mål är att driftstoppet ska vara säkert på alla sätt och att servicearbetet ska utföras på ändamålsenligt sätt och enligt tidtabellen”, säger Fagerudd.

Mer information:
Fabriksdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718