LuktolÀgenheter kan uppstÄ under fredagen

Local news 6.11.2020 9:30 EET

(UPM Jakobstad, 6.11.2020, klo 9.30) – I närområden till UPM Jakobstads cellulosafabrik kan det förekomma luktolägenheten under fredagen 6.11. Orsaken till detta är det tillfälliga servicestoppet vid Indunstningen. Luktolägenhetena kan förekomma hela fredagen.

Vi beklagar olägenheten.

 

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718