Renovering av Hästgrundets båtsluss inleds – ändringar i trafiken på Furuholmsvägen

Local news 29.1.2021 4:00 EET

(UPM, Jakobstad, 29.1.2021, kl. 16) – Renovering av Hästgrundets båtsluss i Larsmo inleds i början av februari. Detta leder till ändringar i trafiken på Furuholmsvägen. Tillfälliga trafikregleringar förekommer i huvudsak på vägavsnittet vid båtslussen.

Ena körfilen stängs tidvis under servicearbetet. Trafiken regleras med trafikljus och fartbegränsningarna sänks. Servicearbetet utförs i regel på vardagar kl. 8.00–20.00.

Lätta trafikleden kan för det mesta användas, men servicearbetet kan tidvis föranleda  störningar, varvid säkerheten på lätta trafikleden tryggas då genom trafikreglering.

Arbetet inleds 1.2.2021 och slutförs före utgången av april.

Mer information:

Fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718