Gertruds båtsluss har öppnats för båttrafik – Hästgrundets underhållsarbete fortsätter enligt schemat

Local news 21.4.2021 4:00 EEST

(UPM, Jakobstad, 21.4.2021, kl. 16) - Gertruds båtsluss i Larsmo har öppnats för båttrafik.

Underhållsarbetet vid Hästgrundets båtsluss fortsätter som planerat enligt tidtabellen och båtslussens uppskattade ibruktagning är vid månadsskiftet April-Maj. 

Mer information:

Fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718