Vi planterade havsöringar vid Rotholmsgrundet

Local news 25.4.2021 23:00 EEST

(UPM, Jakobstad, 26.04.2021, kl. 11) - Varje år planterar vi ungefär 58 000 havsöringar i Jakobstad vid Rotholmsgrundet. På hösten är det dags för 200 000 sik yngel.

Två-åriga havsöringar som planteras ut har blivit importerats från Isojoki och deras fettfenan på ryggsidan är bortklippt. Genom att skära av fettfenan kan de utplanterade fisken separeras från de som är födda i naturen eller på annat sätt avsedda att spara.

blobid0.jpg

Istutus_kuva2.jpg