Personalen vid cellulosafabriken i Jakobstad ordnade ett rekreationsevenemang på nätet

Local news 6.9.2021 12:00 EEST

(UPM Jakobstad 6.9.2021 kl. 12:00)  – Coronaviruset hindrade inte personalen vid UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad från att ordna ett gemensamt rekreationsevenemang.

Fabrikspersonalen uppmanades att göra videor och så ordnades ett lyckat virtuellt evenemang med arbetshälsa som tema.

Personalens gemensamma julfester, festerna för sommaranställda och teamdagarna har lyst med sin frånvaro vid många fabriker redan i mer än ett år på grund av coronasituationen. På UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad kavlade man upp skjortärmarna och skapade ett virtuellt rekreationsevenemang som alla 300 fabriksanställda blev inbjudna till.

Minna.png

Samvaro och aktivt deltagande var en viktig del av programmet. Personalen spelade en viktig roll på evenemanget, då var och en hade chansen att med hjälp av videor och bilder berätta om sin fritid och sina hobbyer samt skicka hälsningar till sina arbetskamrater.  

”Först tvivlade jag på om det kommer att lyckas. Jag var osäker på om jag skulle delta när jag vanligen inte filmar mig själv. Jag gjorde videon om min motorcykelhobby tre gånger innan jag var nöjd”, berättar Timo Pryyl, arbetarskyddsfullmäktig vid fabriken.

 

Timo ja Kentsu2.jpg

På bilden Timo Pryyl ja Kenneth Björklund

Många delade naturfotografier eller videor om sina hobbyer och dessa sammanställdes till collage för det virtuella evenemanget. Kenneth Björklund skiftarbetar vid träbearbetningen. På sin video berättade han om sina ishockey- och dragracinghobbyer och skickade hälsningar till sina pensionerade arbetskamrater.

”För mig var det lätt eftersom jag är van att göra videor. Det är alltid någon som ger beröm. Även nu kom många efteråt och talade med mig och frågade mer.”

Loss från arbetet tillsammans

Med videornas hjälp fick arbetstagarna kontakt med de arbetskamrater som de knappt alls kunnat umgås med på två år. Den sociala gemenskapen och vi-andan på arbetsplatsen är viktiga eftersom de främjar arbetsmotivationen och trivseln på arbetsplatsen.

 

image3y5hh.png

”Syftet med rekreationsverksamheten är att tillsammans med arbetskamraterna komma loss från arbetet och lära känna människor även utanför arbetet. Det lyckades överraskande bra även virtuellt”, berättar Pryyl.

I Jakobstad har vanligen 40–70 personer deltagit i den traditionella rekreationsdagen som bestått av en utfärd i naturen och mat. I det virtuella evenemanget var deltagarantalet emellertid över 200.

Ett exempel för andra fabriker

Programmet omfattade också ett energinivåtest och tips om hur man kan orka bättre. En del uppskattade tipsen om hur sömnkvaliteten kan förbättras, andra hur man kan minska multitaskingtendensen.

”Det var nyttigt eftersom många har haft det kämpigt under året", säger Pryyl.

Pryyl och Björklund rekommenderar Jakobstads virtuella rekreationsmodell även för andra fabriker oavsett om det råder en coronafara eller inte. Fler skiftarbetare kan också delta i ett nätevenemang än ett traditionellt evenemang. På Jakobstadsfabriken deltog en del arbetstagare live från kontrollrummet eller hemma från soffan.

”Fler vågar säkert skicka in egna videor när de vet vad det är fråga om. När coronapandemin är över skulle vi kunna ha båda formerna av evenemang – samlas för att tillsammans gå ut i naturen, men också ha separata evenemang på nätet”, säger Björklund.