Urdrifttagning av cellulosafabrik kan orsaka buller- och luktolägenhäter

Local news 27.12.2021 15:00 EET

(UPM, Jakobstad 27.12.2021 kl. 15.00) ─ Urdrifttagning av UPM Jakobstad cellulosafabrik vecka 52 kan orsaka buller- och luktolägenhäter.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718