Gertruds båtsluss stängs för vinter

Local news 15.11.2022 11:00 EET

Gertruds båtsluss i Larsmo stängs för vintern 16.11 kl. 12. Hästgrundets båtsluss är ännu i bruk och det kommer att informeras skilt när den tas ur bruk.