Kotkan Mussaloon rakennetaan maailmanluokan sellukeskus

Paikallisuutiset 23.3.2018 14.00 EET

​HaminaKotkan Satama, Steveco ja UPM ovat sopineet maailmanluokan selluterminaalin rakentamisesta Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle D-alueelle. HaminaKotkan Satama investoi alueen infraan noin 30 miljoonaa euroa. Uudelle alueelle rakennetaan noin 20 hehtaarin suuruinen kenttä sekä 220 metriä laituria ja varasto.

Steveco rakentaa Mussaloon 20 000 m2:n, mitoiltaan 400 m x 50 m terminaalin. Investoinnin arvo on 8,5 miljoonaa euroa. Terminaalin odotetaan olevan toiminnassa vuodenvaihteeseen mennessä. Laituri valmistuu vuoden 2019 keväällä.

"Tämä on HaminaKotka Sataman kannalta merkittävä harppaus tulevaisuuteen yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidemme UPM:n ja Stevecon kanssa. Kysymys on aivan uudenlaisen toiminnan alkamisesta Haminan-Kotkan satamassa", sanoo HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

"Paikka on erinomainen ja se tarjoaa merkittävät operatiiviset synergiaedut yhdistämisessä muihin toimintoihimme, toteaa Steveco Oy:n toimitusjohtaja Henri Kuitunen.

Hankkeen taustalla on UPM:n päätös keskittää Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden meriliikenne Kotkaan. Viime vuosina UPM on investoinneilla kasvattanut Kymin ja Kaukaan sellutehtaiden vuosituotantokapasiteettia yhteensä 370 000 tonnilla.

"Keskittäminen tehostaa UPM:n sellulogistiikkaa ja lisää joustavuutta. Uusi keskus tarjoaa korkealaatuiset tilat ja sijaitsee rautatieyhteyksien päässä, mikä pienentää kuljetustemme hiilijalanjälkeä", sanoo UPM:n merilogistiikan johtaja Jukka Hölsä.

"Mussalon satamasta sellua on mahdollista lähettää maailmalle sekä konventionaalisissa laivoissa että konteissa. Viennin ohella terminaalia käytetään myös kotimaankuljetuksien välivarastona, jatkaa Hölsä."

Nyt tehty pitkäaikainen sopimus koskee sellukeskuksen ensimmäistä vaihetta. Tavoitteena on, että keskus laajenee myöhemmin. Tulevaisuudessa alueelle on mahdollista rakentaa lisää varastoja ja noin 500 metriä laituria.

- Satamatilat ovat käyneet ahtaiksi niin Kotkan kuin Haminankin satamanosissa. Koska tavaravirrat ovat kehittyneet suotuisasti ja Suomen viennin veto näyttää kestävältä, päädyimme mittavaan laajennusinvestointiin, toteaa Naski.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotkan Satama Oy, p. 040 570 2036
Toimitusjohtaja Henri Kuitunen, Steveco Oy, p. 0400 501 398
Johtaja Jukka Hölsä, UPM Logistiikka, p. 020 415 5920