28 oppisopimuspaikkaa auki Kaukaalla

Paikallisuutiset 3.9.2018 10.00 EEST

UPM avaa 70 paikkaa koulutusohjelmiin kaikilla sellu- ja paperitehtaillaan sekä sahalla

UPM käynnistää tänään haun useaan eri koulutusohjelmaan. Haussa on avoimena yhteensä noin 70 paikkaa, jotka sijoittuvat Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille; Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin, Rauman ja Tervasaaren paperitehtaille sekä Kaukaan sahalle.

Ammattitutkintoon valmistavat koulutusohjelmat koostuvat käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Ohjelmiin haetaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan sellu-, paperi- ja sahateollisuuden moniosaajiksi. Koulutusohjelmat valmistavat monipuolisiin tuotannon, sähkö/automaation sekä mekaanisen kunnossapidon tehtäviin.

Koulutusyhteistyökumppaneina toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo, Jyväskylän aikuisopisto Gradia sekä Ammatinedistämislaitos AEL.

Hakuaika koulutusohjelmiin on 3.9.-25.9.2018.

UPM:llä on pitkä kokemus ammattiin valmistavista koulutusohjelmista. Parhaillaan yhtiössä on Suomessa käynnissä 15 koulutusohjelmaa, joissa opiskelee 190 henkilöä.

"Biotalouden rajattomat mahdollisuudet luovat monipuolisia tilaisuuksia tulevaisuuden ammattilaisille. Siksi investoimme jatkuvasti koulutukseen ja ammattitaitoiseen työvoiman kehittämiseen eri puolilla Suomea", sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

Lisätietoja koulutusohjelmista ja yhteystiedot löytyvät internetsivuilta www.upm.fi/oppisopimus

 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com